Český Těšín

město, 25000 obyvatel k 1.1.2014, 33,8 km2
Český Těšín

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Českém Těšíně.

Muzea

 • Muzeum Těšínska - Hlavní třída 15
 • Muzejní knihovna Silesia - Hlavní třída 8
 • Výstavní síň Muzea Těšínska - Hlavní třída 3

Historie

Související informace naleznete také v článku Těšín.

Meziválečné období

Související informace naleznete také v článku Československo-polský spor o Těšínsko.

Město vzniklo v roce 1920 rozhodnutím velvyslanecké konference o rozdělení sporného území Těšínska mezi nově vznikající Československo a Polsko. Stanovená hranice probíhala přes město Těšín podél řeky Olše, dělíc jej na dvě části. Na území dnešního Českého Těšína se nacházela průmyslová čtvrť města Saská kupa (německy Sachsenberg), vzniklá na přelomu 18. a 19. století.

V roce 1945 byl Těšín znovu rozdělen a mosty na Olši mezi Cieszynem a Českým Těšínem se staly nejvýznamnějším hraničním přechodem mezi Československem a Polskem. První poválečná léta a následné desetiletí do konce 50. let vrátila městu politicko-správní úlohu i společenský význam z předmnichovského období. Po roce 1945 nastaly veliké změny také v městské výstavbě Českého Těšína. Nejprve byl zájem soustředěn na opravy stávajících staveb a zařízení. Brzy se přistoupilo k výstavbě nových objektů a to zejména bytových, protože poptávka po bydlení v Českém Těšíně byla vysoká. Zpočátku byly zastavovány proluky v centru města a jeho blízkém okolí, ale postupem času bylo zřejmé, že to nebude postačovat. Začalo se uvažovat o dalších plochách, vzdálenějších od městského centra. V roce 1949 byla vypracována studie směrného plánu města, ve kterém byla již zahrnuta také Svibice, která byla administrativně sloučena s městem v roce 1947. Na podkladě této studie byl později vypracován územní plán, podle kterého byla po roce 1960 prováděna výstavba města.

Na místě bývalé továrny na nábytek Thonet-Mundus vzniklo autobusové nádraží. V letech 1958 až 1960 vznikla na Kontešinci, na místě německého zajateckého tábora Stalag VIII D Teschen, nová čtvrť rodinných domků. V dubnu 1961 byl slavnostně otevřen Kulturní dům s divadlem – českou a polskou scénou, hvězdárnou a knihovnou. V roce 1969 se začalo stavět sídliště v oblasti mezi ulicemi Ostravská, Slezská, Hrabinská a Úvoz. V roce 1960 ztratil Český Těšín v rámci celostátní reorganizace územně administrativního systému statut okresního města, což mělo za následek snížení atraktivity města v rámci českého Těšínska.

Stereotypní sídlištní zástavba ze 60. až 80. let výrazně rozšířila bytový městský fond, ale městu příliš neprospěla z hlediska urbanistického ani funkčního. V osmdesátých letech byl Český Těšín střediskem osídlení obvodního významu. Stal se známým zejména jako centrum papírenského a polygrafického průmyslu (výroba sešitů, tisk knih). V této době byl také otevřen nový hraniční přechod Český Těšín-Chotěbuz/Boguszowice na okraji města, což ulevilo provozu v centru města. V roce 1990 byla navázána spolupráce s městem Cieszynem v oblasti kultury.

Český Těšín je významným centrem polské národnostní menšiny v Česku. Je zde polská divadelní scéna a Český Těšín je sídlem většiny polských organizací v Česku.

Osobnosti

 • Ludvík Aškenazy (1921–1986) - spisovatel a reportér
 • Ladislav Báča
 • Johann Christian Bockshammer
 • Milan Cieslar
 • Luděk Čajka
 • Petr Gřegořek
 • Jaromír Hanzlík (* 1948) - herec
 • Michal Kavalčík (Ruda z Ostravy)
 • Josef Koždoň
 • Radovan Krejčíř
 • Karel Kula
 • Ida Münzbergová
 • Jaromír Nohavica (* 1953) - písničkář a kytarista
 • Martin Pecina
 • Radim Řezník
 • Eduard August Schroeder
 • Prokop Siostrzonek (* 1957) - převor břevnovského kláštera
 • Bogdan Trojak
 • Jiří Třanovský
 • Viktor Ullmann
 • František Vláčil (1924–1999) - režisér a malíř
 • Walter Ziffer

Oficiální web město Český Těšín:
www.tesin.cz

PSČ Český Těšín: 737 01

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí