znak Staré Město
Staré Město

Pamětihodnosti

  • V centru obce se nachází kostel sv. Josefa. Jedná se neorománský, římskokatolický kostel, jehož stavba byla dokončena v roce 1904 stavitelem Hanušem Pohlem.
  • Pomník hrdinů padlých ve 1. a 2. světové válce - nachází před prostranstvím základní školy.
  • Památník místním mlynářům - je umístěn v centru obce (ul. Jamnická)
  • Přírodní památka Profil Morávky

Historie

Prvotní zmínka o obci Staré Město (tehdy Jamnica) pochází z roku 1305 v rejstříku vratislavského biskupství a další z roku 1327, kdy nástupce Meškův, kníže Kazimír (1316-1358) v listinách, kterými se poddává českému králi Janu Lucemburskému, jmenuje Jamnici již jako oppidiscum municionibus, neboli městečko dle starého způsobu slovanského, což značí trhovou ves s tvrzí, přes kterou vedla obchodní cesta z Moravy na Těšínsko. Právě zmínka o tvrzi je důležitá, vnáší problém do názoru, že Jamnica je totožná se Starým Městem. Kolem roku 1340 je tvrz přestavěná na hrad pojmenovaný Friedeck. V těsné vazbě na Jamnici je založeno nové město, které postupně původní Staré město přerůstá.

Pojmenováním hradu je od roku 1386 již používán přídomek „z Frýdku“. Obchodní cesta z Moravy na Těšínsko tak byla přeložena do Frýdku. Postupně jak Frýdek rozvojem cestovního ruchu rostl a sílil vzniklo dvouměstí Frýdek-Místek, jehož součástí bylo i Staré Město jako jižní část Frýdku.

Po více jak 16 letech se dne 24. listopadu 1990 na základě petice občanů obec osamostatnila.


Oficiální web obec Staré Město:
www.stare-mesto.cz

PSČ Staré Město: 738 01

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí