znak Pražmo
Pražmo

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Jana Nepomuckého
  • Lovecký zámeček
  • Morový sloup
  • Hřbitov

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1777, kdy byla založena Janem Nepomukem Pražmou. Vznikla odtržením částí z okolních obcí, Morávky a Raškovic. Hrabě Pražma přidělil 58 původním obyvatelům společnou pastvinu Zlaň o rozloze 35 hektarů, na níž mohli pást dobytek. Kostel na Pražmě má starší historii než obec. Již v roce 1762 byl postaven na místě dnes již zrušeného hřbitova dřevěný kostel. Toto území patřilo Morávce. Občané Morávky nechtěli založením Pražma přijít o kostel a žádali vrchnost, aby pozemky nadále patřily Morávce a byly takto zaknihovány. Hrabě vyhověl, a teprve ve druhé polovině 20. století byly pozemky převedeny Pražmu. Přesto se farnost jmenuje Morávka. Starý dřevěný kostel byl zbořen roku 1875 a na jeho místě stojí kamenný kříž. Také starý hřbitov u kostela je zrušený a k pohřbívání slouží hřbitov na Zlani. Obec dlouho nesla název „Pražma“ nebo „Praschma“, označení bylo úředně změněno na dnešní „Pražmo“ v roce 1922. Obyvatelstvo se zabývalo pracemi v lese a zemědělstvím, v zimě se pracovalo na tkalcovských stavech čili krosnách.

Počet obyvatel se zvýšil v 70. a 80. letech minulého století, kdy Lesní závod přestavěl zastaralé dílny na velké opravárenské středisko a snažil se vytvořit dobré zázemí pro své zaměstnance výstavbou bytových domů.


Oficiální web obec Pražmo:
www.prazmo.cz

PSČ Pražmo: 739 04

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí