znak Metylovice
Metylovice

Historie

Hukvaldské panství (1299-1848)

První usedlíci se na území obce začali se svolením olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku usazovat po roce 1267. Roku 1299 zde již obec existovala, což je doloženo písemnou zmínkou. Ves byla budována na vymýcených plochách po obou stranách potoka Metylovky a spadala zprvu pod kroměřížskou kapitulu, po několika desetiletích však ves roku 1359 přešla pod přímou správu olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi.

V první polovině 20. století zasáhly do života Metylovic dvě světové války. První světová válka sice nebývale zvětšila možnosti odbytu řemenářských produktů, což však jen stěží mohlo vyvážit válečné oběti z řad obyvatel Metylovic. Navíc zdaleka ne každý z konjunktury řemesla profitoval. Své oběti si vyžádala i druhá světová válka a nacistická perzekuce.

Brzy po zničení řemenářského řemesla v Metylovicích, začali komunisté nutit místní zemědělce ke vstupu do JZD – roku 1955 začalo „přemlouvání“, následujícího roku se započalo s výstavbou kravína a drůbežárny a bylo vzhledem ke kopcovitému a méně úrodné půdě rozhodnuto, že téměř veškerá zemědělská půda bude využívána k pastevectví. Nakonec obec ztratila i svou samostatnost, když byla roku 1975 přičleněna k Frýdlantu nad Ostravicí. Samostatnost Metylovic byla obnovena až po pádu komunistického režimu a místním referendu roku 1990, které rozhodlo o zřízení vlastní obecní samosprávy.


Oficiální web obec Metylovice:
www.metylovice.cz

PSČ Metylovice: 739 49