znak Hrčava
Hrčava

Pamětihodnosti

  • Trojmezí Česko - Polsko - Slovensko s Lípou přátelství
  • kostel svatého Cyrila a Metoděje (dřevěný)
  • roubené podhorské domky
  • Lurdská jeskyně

Historie

Jižní část spolu s východním okrajem katastru obce byla, spolu s jejím centrem, dlouho součástí obce Javořinka (polsky Jaworzynka), která od roku 1920 leží v Polsku; pro změnu většina katastru obce (většina lesů spolu s okrajovou severní zástavbou) náležela k sousední obci Bukovci. Teprve 6. října 1927 vzniká obec Hrčava a získává zároveň část katastru Bukovce .

Ze zhruba 250 obyvatel je cca 60 % nezaměstnaných, což je zřejmě důsledkem velké odlehlosti obce a jejího špatného napojení na dopravní síť. Od zbytku světa byla izolována až do výstavby silnice, spojující ji na jihozápadě s hraničním přechodem Mosty u Jablunkova. Nyní v obci probíhají jednání o vybudování asfaltové silnice na sever, do obce Bukovec, která by velmi napomohla dojíždění za prací (do Třineckých železáren apod.). Proti této silnici však protestuje několik chatařů, kterým by cesta vedla přes pozemky. Přes velmi nízké dotace od státu a velký počet turistů je okolní příroda velmi čistá a udržovaná. Největší nápor zažívá tamější životní prostředí 5. července, kdy se koná tradiční pouť u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje.

Lidé na Hrčavě se snaží žít tradičním životem, je velmi pravděpodobné, že pokud se vydáte časně ráno na výlet do této vesnice, potkáte pasáka krav nebo staré lidi vyhánějící ovce na pastvu. Mladší generace pracuje převážně v jiných obcích nebo je nezaměstnaná. V obci jsou 4 hospody, 2 obchody a zajímavý kostel (z r. 1936), v němž každou neděli probíhají bohoslužby.

Zhruba 1,5 km vjv. od obce se nalézá trojmezí Polska, Česka a Slovenska. V okolí si už před rokem 1989 zakoupilo pozemky mnoho chatařů. Hrčava je spojena lesní pěšinou se slovenskou obcí Čierne.

V obci není žádné zdravotní zařízení, v případě potřeby jsou obyvatelé nuceni vyhledat lékařské ošetření až v Jablunkově. Stát nejeví žádný zájem o finanční podporu této vesnice, ta si však udržuje své historické kouzlo.

Pašeráctví

V minulém století byla Hrčava mnohem hůře střežena než dnes, často docházelo k vykrádání chat na samotě. Se zlepšující se celní kontrolou a celními hlídkami se oblast stala bezpečnější a ubylo i pašeráků, kteří využívali tmy noci k nekalým činnostem. 1,5 kilometru severně od Hrčavy leží Komorovský Grúň, osada o několika domech, kterou s Hrčavou spojuje cesta. Tato cesta je do poloviny své délky také hranicí Polska a Česka.

Sport

Na Hrčavě a v jejím okolí je možné provozovat turistiku. Každoročně se zde koná Beskyd CUP-závod v orientačním běhu.


Oficiální web obec Hrčava:
www.obechrcava.cz

PSČ Hrčava: 739 98

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí