Nové Heřminovy

obec, 265 obyvatel k 1.1.2014, 11,03 km2

Pamětihodnosti

  • Kaple Nejsvětější Trojice s kamenným křížem
  • Sklep u pole při cestě ke Krnovu
  • Národní přírodní památka Ptačí hora
  • Přírodní rezervace Kunov

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406. Od 1. července 1979 do 31. prosince 1991 byly Nové Heřminovy částí města Bruntál.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel Nových Heřminov podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
821 860 834 807 832 857 898 389 515 428 329 218 252
  1. ↑ z toho: 12 Čechoslováků, 868 Němců; 807 řím. kat., 72 evang., 1 čsl., 15 starokatol., 3 bez vyzn.
  2. ↑ z toho: 229 Čechů, Moravanů a Slezanů, 11 Slováků, 2 Němci; 50 řím. kat., 1 čsl. hus., 2 evang., 2 pravosl., 184 bez vyzn.

V Nových Heřminovech je evidováno 144 adres : 130 čísel popisných (trvalé objekty) a 14 čísel evidenčních (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 113 domů, z toho 75 trvale obydlených.


Oficiální web obec Nové Heřminovy:
www.noveherminovy.eu

PSČ Nové Heřminovy: 792 01

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí