Horní Životice

obec, 312 obyvatel k 1.1.2014, 11,4 km2
znak Horní Životice

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Mikuláše
  • Větrný mlýn na návrší na místě zaniklé osady Francberk

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1265, kdy náležely velehradskému klášteru. Od 1. ledna 1978 do 23. listopadu 1990 byly Horní Životice částí obce Horní Benešov.

Na území obce se těžila ve 13. stol. stříbrná ruda. Z té doby pochází i štola pod hřbitovem. Do roku 1947 zde byly dva funkční větrné mlýny. Dnes již zůstaly jen zbytky jednoho na Františkově.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel Horních Životic podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
843 807 831 786 785 737 726 432 418 421 349 327 335
  1. ↑ z toho: 6 Čechoslováků, 704 Němců; 717 řím. kat., 2 evang., 7 bez vyzn.
  2. ↑ z toho: 315 Čechů, Moravanů a Slezanů, 12 Slováků, 3 Němci, 2 Poláci; 98 řím. kat., 2 čsl. hus., 4 evang., 1 pravosl., 208 bez vyzn.

V Horních Životicích je evidováno 145 adres : 137 čísel popisných (trvalé objekty) a 8 čísel evidenčních (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 124 domů, z toho 89 trvale obydlených.


Oficiální web obec Horní Životice:
www.hornizivotice.cz

PSČ Horní Životice: 793 12

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí