Dětřichov nad Bystřicí

obec 441 obyvatel k 1.1.2014 28,3 km2
Dětřichov nad Bystřicí

Pamětihodnosti

  • kostel svatého Jiří

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1317. Historie obce se datuje přibližně k letům 1317–1318 jako lenní ves spadající pod správu olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu, rádce českého krále Přemysla Otakara II. Před rokem 1410 připadl Dětřichov ke Šternberskému panství až do zrušení vrchnostenské správy v polovině 19. století. V latinském originálu Ditrichowa Lhota, německy Dittersdorf.

Dětřichovem nad Bystřicí ležícím v nadmořské výšce 628 m protéká říčka Bystřice, která pramení severně od obce a dosahuje rozhraní mezi Dunajem a Odrou, hlavním evropským předělem vod. Dětřichov byl původně uhlířskou a dřevařskou osadou. Lesy poskytovaly kromě otopu též stavební materiál a materiál pro výrobu dřevěného uhlí. Vykácené dřevo se splavovalo ke zpracování. Do dnešní doby se zachovala jedna z pil, která zabezpečovala obživu místním obyvatelům. Do roku 1948 bylo v obci rovněž několik živností např. pekařství, zámečnictví, holičství a kovárna. V roce 1770 byla založena první zemědělská společnost a prosazovalo se pěstování nových plodin, zejména brambor, jetelovin, krmné a cukrové řepy.

K historickým budovám patří kostel, zasvěcený sv. Jiří, původně dřevěný, nahrazen 1766-1767 kamennou stavbou s oltářním obrazem od Jana Amlera ze Šternberka, vybaven pozdně barokními varhany v šesti mutacích, které postavil A. Steinunger z Andělské Hory počátkem 19. století. Narodil se zde Josef Malý.

Ostatní materiály a podklady, jež by mohly sloužit pro zdokumentování poměrů byly zničeny požárem na počátku 20. století, kdy lehl popelem celý obecní archiv.

Od roku 1954 byla severně od obce dislokována vojenská posádka až do roku 1996, kdy byla zrušena. Lokalita Dětřichov – Krahulčí je zejména zajímavá svými přírodními krásami a hojně využívána pro pěší turistiku i cykloturistiku a v zimním období pro běhy na lyžích.

Vývoj počtu obyvatel

Počet obyvatel celé obce Dětřichov nad Bystřicí podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
789 821 825 828 866 921 835 596 715 700 562 474 512
  1. ↑ z toho: 55 Čechoslováků, 773 Němců; 793 řím. kat., 17 evang., 21 čsl.
  2. ↑ z toho: 459 Čechů, Moravanů a Slezanů, 30 Slováků, 1 Němec, 3 Poláci; 106 řím. kat., 3 čsl. hus., 3 evang., 4 pravosl., 339 bez vyzn.

V celé obci Dětřichov nad Bystřicí je evidováno 190 adres : 189 čísel popisných (trvalé objekty) a 1 číslo evidenční (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 164 domů, z toho 102 trvale obydlených.

Počet obyvatel samotného Dětřichova nad Bystřicí podle sčítání nebo jiných úředních záznamů :

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
625 678 692 712 743 814 743 518 642 648 540 470 509
  1. ↑ z toho: 55 Čechoslováků, 683 Němců; 703 řím. kat., 16 evang., 21 čsl.

V samotném Dětřichově nad Bystřicí je evidováno 166 adres, vesměs čísla popisná. Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 144 domů, z toho 100 trvale obydlených.


Oficiální web obec Dětřichov nad Bystřicí:
www.obec-detrichov.cz

PSČ Dětřichov nad Bystřicí: 793 03 až 793 05