Roztoky u Jilemnice

obec 998 obyvatel k 1.1.2014 13,03 km2
znak Roztoky u Jilemnice
Roztoky u Jilemnice

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Filipa a Jakuba
  • Sousoší Korunování Panny Marie
  • Socha Panny Marie Immaculaty
  • Socha Mistra Jana Husa
  • Smírčí kříž na Perklíně

Historie

Roztoky jsou připomínány jako farní ves s kostelem již před r. 1360. Za husitských válek byla obec zničena a dřevěný kostel spálen. Roku 1492 při rozdělování dědictví obdržel Hynek z Valdštejna mezi jinými městečko Purklín a ves Roztoky. V r. 1513 koupil panství Arnošt z Újezdce a Kounic, v r. 1637 koupil panství Vilém Harant z Polžic a Bezdružic, od r. 1701 náleželo panství Harrachům, v jejichž majetku zůstalo panství až do r. 1918. K nejstarší živnosti patřilo tkalcovství. To se postupně rozvíjelo a prosperovalo zvlášť po pruské válce v r. 1866 vývozem do Ruska. Tento rozvoj byl ochromen uvalením cla v r. 1869. V roce 1895 byla v obci založena továrna na látky a později i další. Vlivem toho vzrostl v obci počet obyvatel. V r. 1915 žilo v obci 1513 obyvatel.

První kostel stával v dolní části obce na návrší na dnešním hřbitově již v r. 1384, byl však vypálen husity. V r. 1739 byl uprostřed obce na návrší postaven zděný kostel zasvěcený apoštolům Filipovi a Jakubovi. Původní fara byla postavena v r. 1788 a v r. 1892 shořela. V r. 1893 byla postavená nová klasicistní zděná fara v sousedství kostela.

První škola byla zřízena za vlády Josefa II., budova stála u starého hřbitova. Nová škola byla postavena v r. 1793 za hraběte Jana z Harrachu – měla jednu učebnu pro 120 žáků. Po vydání nových školních zákonů po r. 1868 zavedeno celodenní vyučování, v r. 1875 postavena nová škola a postupně bylo rozšiřováno vyučování ve 4 třídách, v r. 1913 zřízena druhá pobočka – vyučování v 6 třídách.

Na konci 19. století žilo v obci asi 1450 obyvatel a kvetl zde čilý společenský a kulturní život. V roce 1869 byl založen čtenářský spolek, v r. 1870 zahájilo činnost ochotnické divadlo. Tělocvičná jednota Sokol byla ustavena v r. 1891, v r. 1872 byl založen Sbor dobrovolných hasičů.


Oficiální web obec Roztoky u Jilemnice:
www.roztoky-u-jilemnice.cz

PSČ Roztoky u Jilemnice: 512 31