Nová Ves nad Popelkou

obec 659 obyvatel k 1.1.2014 12,17 km2
znak Nová Ves nad Popelkou
Nová Ves nad Popelkou

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Nové Vsi nad Popelkou.
  • Kostel svatého Prokopa
  • Budova fary
  • Smírčí kříž
  • Podkostelní mlýn - Donedávna se v obci také nacházel historický mlýn Podkostelní, který byl však zbourán.
  • Venkovská usedlost čp. 50, 150 (bez stodoly), 163, 205 a 226
  • Venkovský dům čp. 57, 95, 100 a 102
  • Sýpka u čp. 128
  • Krucifix v zahradě u čp. 115
  • Socha sv. Jana Nepomuckého
  • Kovárna bývalá, s roubenou stodolou čp. 30

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1369, ale existují spekulace, že obec byla založena někdy v první polovině 13. století, či jak uvádí jiný zdroj již roku 1097, kdy se do oblasti měly dostat slovanské kmeny. Bohužel přesná datace neexistuje. Kostel svatého Prokopa, který se nachází v obci, prošel během let několika rekonstrukcemi a jeho současná podoba pochází z roku 1747.

Dřívější název obce byl Nová Ves u Lomnice na Jičínsku.


Oficiální web obec Nová Ves nad Popelkou:
www.novavesnadpopelkou.cz

PSČ Nová Ves nad Popelkou: 512 71