Košťálov

obec 1673 obyvatel k 1.1.2014 20,02 km2
znak Košťálov
Košťálov

Pamětihodnosti

 • Hrad Košťálov – zbytky zříceniny původního hradu Košťál, který byl pustý již roku 1514.
 • Kostel sv. Jakuba Většího – původně gotický kostel ze 14. století byl roku 1717 barokně přestavěn; má plochostropou loď, na kazatelně obrazy evangelistů z konce 17. století, věž z roku 1722 a dva zvony, z nichž starší z roku 1378 se řadí mezi nejstarší v ČR.
 • Kovářův mlýn – chráněné území v malém lomu na levém břehu říčky Olešky o rozloze pouhých 0,3 ha, regionálně významné paleontologické naleziště.
 • Z honosného patrového Rykrova mlýna s mansardovou střechou (postavený roku 1815, zbořený 1980) zůstal jen portál, dílo Jana Culíka, a je umístěn v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech.
 • Lípa velkolistá zvaná Grafkova u domu č. p. 17 s obvodem kmene 620 cm. Dalších devět lip, rostoucích na návsi, je starších 100 let.
 • Dvě borovice lesní (jedna u č. p. 126 a druhá u polní cesty) byly vyhlášeny chráněným přírodním útvarem.

Historie

 • Obec je připomínána již ve 12. století, první písemná zmínka o obci pochází ale až z roku 1361, okolo kterého Valdštejnové postavili hrad Košťál.
 • 19. května 1895 byl v obci založen hasičský sbor (první stříkačka byla za 800 zlatých zakoupena již o dva roky dřív zároveň se vznikem zakládajícího správního výboru hasičského sboru).
 • Počátkem 20. století došlo k rozvoji obce v souvislosti se zakládáním textilních továren.
 • V roce 1923 byla v obci zahájena těžba melafyru. Téhož roku byl založen oddíl žen hasičského sboru o počtu 14 členek.
 • V roce 1936 byl založen samostatný hasičský sbor Valdice-Kamínka.
 • V roce 1942 bylo v obci postaveno koupaliště (kvůli válce a souvisejícím hospodářským problémům bylo deklarováno jako nádrž pro plavení koní).
 • Mezi roky 1957–1964 probíhala stavba nové hasičské zbrojnice.
 • Od roku 1999 je jako největší obec členem mikroregionu Pojizeří.
 • V roce 2000 obec obdržela ocenění „Vesnice roku“ Libereckého kraje. Od téhož roku je členem svazku měst a obcí Krkonoše.
 • Od 25. března 2005 používá obec znak a vlajku.

Oficiální web obec Košťálov:
www.kostalov.cz

PSČ Košťálov: 512 02 až 514 01