Zdislava

Pamětihodnosti

  • Barokní kostel sv. Jana Křtitele pochází z roku 1726. V jeho nitru je cínová křtitelnice ze 17. století a dřevěný malovaný strop s obrazy z legendy o sv. Janu Křtiteli. Od roku 1997 se zde díky výborné akustice pořádají koncerty
  • Pozdněbarokní márnice stojí při vchodu na hřbitov od druhé poloviny 18. století. Na zdi je obraz Svaté rodiny a sluneční hodiny od sochařky Věry Merhautové
  • Na návsi stojí mariánský sloup s plastikou sv. Jana Nepomuckého
  • Smírčí nebo též Švédský žulový kříž, jehož původ a účel není dodnes zcela jasný
  • Morový kříž jako znamení pokatoličtění obce z doby reformace
  • Na severu obce se nachází vápencový kopec Velký Vápenný (789 m n. m.), na východě pak Strážný kopec, Špičák, a Malý Vápenný, na západní straně najdeme Školní kopec

Ke konci 18. století byla obec poutním místem, díky obrazu Panny Marie, který měl údajně zázračnou sílu a byl umístěn v kapli stojící na místě, kterému se dodnes říká U Obrázku. Jiné zdroje hovoří o tom, že se jednalo o sochu Panny Marie z roku 1700, čemuž nasvědčují písemnosti z roku 1780.

Historie

Ves je poprvé zmiňována roku 1364 pod jménem Krásný Potok (Schönbach). Podle místní kroniky byl prvním domem v obci kovárna (dnešní dům č. p. 28), kde se dolovala železná ruda. Mezi nevýznamnější události obce patří návštěva císaře Josefa II. roku 1766. Roku 1870 vznikl sbor dobrovolných hasičů. Roku 1900 byla zprovozněna železniční trať Teplice - Liberec se zastávkou ve Zdislavě. V roce 1906 získala obec znak a status městysu. Současný název dostala roku 1946 podle paní Zdislavy z Lemberka. V 70. letech 20. byla Zdislava přičleněna k sousední obci Křižany, ovšem v roce 1990 se opět osamostatnila.


Oficiální web obec Zdislava:
www.zdislava.e-obec.cz

PSČ Zdislava: 463 53

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí