Šimonovice

obec, 1033 obyvatel k 1.1.2014, 7,19 km2
Šimonovice

Pamětihodnosti

  • barokní kaple sv. Vavřince z roku 1734 - čtvercového půdorysu, krytá cibulovitou střechou se zvoničkou; zbořena za socialismu při výstavbě zbytečně předimenzovaného kravína přímo ve středu obce.
  • sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Pavla
  • několik staveb lidové architektury
  • významnější památky či zajímavosti lze také najít v osadách obce Šimonovice - zejména na Rašovce (kostelík, hostinec s rozhlednou) či v Bystré (stavby lidové architektury)

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1545, kdy ves náležela k dubskému panství. Vznikla pravděpodobně českou vnitřní kolonizací - název je zřejmě odvozen od jména prvního rychtáře Šimona. Později, zejména za protireformace, sem však přicházeli noví osadníci ze Saska, ves se tudíž poněmčila.

Ves byla dlouho samostatnou, roku 1980 však byla sloučena s Dlouhým Mostem a v roce 1986 pak byla spolu s ním připojena k Liberci jako městská čtvrť Liberec XXXIX-Šimonovice. K opětovnému osamostatnění Šimonovic došlo 1. září 1990, kdy se staly sídlem obecního úřadu, který spravuje území čtyř kdysi samostatných vsí či osad: Šimonovic, Minkovic, Rašovky a Bystré.

V devadesátých letech 20. století došlo k nebývalému rozvoji stavební činnosti na katastru obce, zejména k výstavbě nových rodinných domů, a to v důsledku její pěkné polohy a blízkosti města Liberce.


Oficiální web obec Šimonovice:
www.simonovice.cz

PSČ Šimonovice: 463 12

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí