znak Paceřice
Paceřice

Pamětihodnosti

  • Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1796 na místě bývalé cesty z Turnova na Liberec v místě smrti formana pod koly svého vozu. Pětice vzrostlých lip okolo sochy je chráněna jako památné stromy.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1543. Nejprve byla obec pojmenována Paczierzicze, později Pačeřice, v současnosti Paceřice. Významnější rozvoj obce začal po roce 1820, kdy kníže Karel Alain Rohan zakoupil po útěku z Francie bývalé Valdštejnské panství a začal v kraji budovat rodinné sídlo (viz zámek Sychrov). V obci jsou překvapivě zachována některá roubená stavení, která mají původní historický vzhled.

Významní rodáci

  • Oldřich Hujer (1880 – 1942) – český lingvista a indoevropeista.

Oficiální web obec Paceřice:
www.pacerice.cz

PSČ Paceřice: 463 44 až 463 45