Oldřichov v Hájích

obec 733 obyvatel k 1.1.2014 16,25 km2
znak Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích

Historie

Vesnice je poprvé zmiňována roku 1381 jako Oldřichova Ves (Ulrichsdorf), její první obyvatelé pocházeli z okolí Chrastavy a Krásné Studánky a šlo o lesní dělníky čistící údolí Jeřice. Dochovala se i jejich jména: Ondřej Harrermets z Krásné Studánky, Jan Fischer, Jakub Seibt a Petr Seifried z Chrastavy a Martin Czoethel. Obec byla patrně pojmenována podle tehdejšího majitele panství, Oldřicha z Biberštejna. Daňový katastr z roku 1654 pak uvádí název Wes Ulesdorf. Zakládací listina mníšecké farnosti posléze uvádí úřední název Buschullersdorf. Osada Filipka pak byla pojmenována po Filipu Josefu Gallasovi, majiteli frýdlantského panství, který zemřel v roce 1757. Od roku 1850 do roku 1920 patřil Oldřichov k politickému okresu Frýdlant, až poté byl přičleněn k okresu Liberec. Roku 1925 byla k němu přičleněna ještě osada Betlém, která do té doby patřila k sousední obci Fojtka.

Přehrada

Univerzitní profesor Dr. Ing. Otto Intze navrhoval v rámci „Generálního projektu výstavby přehrad v povodí Lužické Nisy“ zpracovávaný pro liberecké Vodní družstvo, vybudování tří vodních děl v povodí Jeřice. Vedle vybudovaných přehrad Fojtka a Mlýnice měla stát poslední z trojice u Oldřichova v Hájích, a sice mezi železniční tratí na západě a místními osadami Na Pilách a Beltem na východě. Stavba měla mít zděnou tížnou hráz umístěnou na Oldřichovském potoce s obloukem o půdorysném zakřivení 225 metrů, délkou 230 metrů a výškou 16,5 metru (měřeno od základu). Nádrž o navrhovaném objemu 500 000 kubických metrů měla zadržovat povodňové průtoky, a to jak z vlastního Oldřichovského potoka, tak také z Jeřice, jejíž vody sem měly být dovedeny podzemní štolou dosahující délky asi 1 kilometr. S výstavbou se mělo začít po roce 1906 (po kompletním dostavění přehrady Mšeno u Jablonce nad Nisou). Ekonomické problémy libereckého Vodního družstva spolu s dalšími okolnostmi po roce 1910 zapříčinily neúspěšná jednání o získání nutné finanční podpory a k výstavbě přehrady proto nedošlo.


Oficiální web obec Oldřichov v Hájích:
www.oldrichov.cz

PSČ Oldřichov v Hájích: 463 31