Dolní Řasnice

obec, 537 obyvatel k 1.1.2014, 12,94 km2
znak Dolní Řasnice
Dolní Řasnice

Historie

První zmínka o vsi se nachází ve frýdlantském urbáři roku 1381. Tehdy šlo o vrchnostenskou vesnici s přibližně 40 domy, ve které se od poloviny 16. století nacházelo léno rodiny Resselů a posléze také Knebelů a Maxenů. Roku 1651 ve vsi žilo 353 osob v zhruba stovce usedlostí. Tento počet však následně poklesl v důsledku protireformačních akcí, kdy v letech 1653–54 bylo obydleno pouze 30 usedlostí osídlených 32 muži a 34 ženami hlásícími se ke katolické víře. Po třicetileté válce a dalších konfliktech 18. a 19. století počet obyvatel znovu narůstal a Dolní Řasnice se začala stávat jednou z nejlidnatějších zemědělských obcí Frýdlantska. Zemědělský ráz si obec zachovala dodnes, snad jedinou výjimkou je založení jedné z prvních textilek na výrobu polovlněných a bavlněných látek – firma Josef Ressel vznikla roku 1864 a na počátku 20. století zaměstnávala 400 lidí. Po znárodnění sloužily objekty nejprve liberecké Severochemě, pak jako sklady pro různé zemědělské subjekty.


Oficiální web obec Dolní Řasnice:
www.dolni-rasnice.cz

PSČ Dolní Řasnice: 463 67

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí