znak Rádlo

Pamětihodnosti

  • Kostel Nejsvětější Trojice. Na místě kostela původně stávala zvonice. V roce 1725 až 1726 zde byla postavena kaple svaté Trojice a v roce 1829 byla ke kapli přistavěna věž. V roce 1931 byla kaple s věží zbourána a na jejím místě byl vybudován kostel který byl ještě v roce 1948 rozšířen.
  • Pískovcový sloup stojící před kostelem. Památkově chráněný, s reliéfy světců z roku 1808.
  • Kaple Bolestné panny Marie nacházející se v části Milíře pochází z roku 1798 až 1799.
  • Pomník padlým z 1. světové války. Byl postaven v roce 1930 na křižovatce do Milířů.

Zajímavosti

  • Turistická lávka Rádlo určená pro pěší a cykloturisty. Stavba turistické lávky Rádlo je součástí projektu multifunkční turistické magistrály Euroregionu Nisa „Nová Hřebenovka"
  • Přírodní památka Rádlo zaujímající rozlohu 3,5 ha. Chráněné území zahrnuje slatinné louky a přilehlé podmáčené olšiny a březiny kolem Rádelského potoka, přitékajícího z prameniště v osadě Milíře.
  • Císařský kámen v roce 2009 nově vybudovaná dřevěná rozhledna nacházející se na stejnojmenném vrchu, 637 m n.m. Patří již ke katastrálnímu území Vratislavice nad Nisou.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1454, kdy klášter v Hradišti prodal Jindřichovi z Valdštejna mimo jiné i faru Rychnov s Rádlem za 500 kop gr. českých. Osady Milíře i Dobrá Voda jsou zmiňovány až v 17. století. Před rokem 1848 patřilo Rádlo k panství Svijany a faře Rychnov. Osada Milíře (obec Jeřmanice) k panství Starý Dub a faře Jeřmanice. Po roce 1948 bylo Rádlo součástí soudního a politického okresu Jablonec n. N., osada Milíře spolu s Jeřmanicemi patřila do politického a soudního okresu Liberec.


Oficiální web obec Rádlo:
www.radlo.cz

PSČ Rádlo: 468 03