Stvolínky

Historie

Nejstarší historicky doložená zmínka pochází z roku 1197, kdy vladyka Hroznata, zakladatel tepelského kláštera na západě Čech. ves daroval Zdeslavovi a jeho bratrům. Později, asi ve 14. století, byla na místě vladyckého dvorce postavena gotická tvrz s hrazeným nádvořím, obehnaná 10 až 12 metrů širokým vodním příkopem.

Zhruba ve stejné době byl postaven nedaleký hrad Ronov Klinštejny, což byla vedlejší rodová větev Berků z Dubé. Ti pak jsou roku 1401 psáni jako majitelé Stvolínek.

V 14. století zde byl postaven kostel. V roce 1395 zde byl prvním farářem Vít. V roce 1811 byl kostel kompletně přestavěn a pojmenován kostelem Všech svatých. U kostela byla fara, v níž po roce 1554 působili protestanští kazatelé. Během třicetileté války původní fara zanikla, k obnově došlo roku 1723.

V suterénu kostela je hrobka několika majitelů panství, další staré náhrobní kameny jsou na kostelní zdi. Je dnes v havarijním stavu .

V roce 1444 byly zmiňovány Stvolínky u trestné výpravy lužického vojska na Českolipsko. V 15. století ves patřila pánům z Ronova

V roce 1505 byla obec povýšena na městečko. V záznamech té doby se připomíná obnovená tvrz, v letech 1520 až 1538 přestavěná na renesanční zámeček Anežkou z Halfenštejna. Té ji daroval roku 1505 Vilém II. z Illburka, tehdejší pán na Ronově.

Asi v 16. století byla postavena hřbitovní kaple sv. Justina.

Jako letní sídlo biskupství v Litoměřicích zakoupil v roce 1647 Stvolínky kardinál Arnošt Harrach a nechal zde vybudovat rozsáhlou zahradu s fontánou. V roce 1680 zdejší poddaní zámek přepadli při selském povstání, které rychle potlačil přivolaný generál Harant. Počátkem 17. století byl v Stvolínkách postaven obecní špitál a koncem století městečku biskup Jaroslav ze Šternberka udělil městský znak a potvrdil trhové výsady .


Oficiální web obec Stvolínky:
www.obec-stvolinky.cz

PSČ Stvolínky: 471 02

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí