Sloup v Čechách

obec, 713 obyvatel k 1.1.2014, 5,77 km2
znak Sloup v Čechách
Sloup v Čechách

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Sloupu v Čechách.
  • Skalní hrad Sloup byl založen ve 13. století , později zde byla vytesána skalní poustevna
  • Farní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
  • Zámek Sloup – postaven 1730–1733 rodem Kinských, je v něm řada soch od Matyáše Brauna , v současné době je v něm domov důchodců.
  • Samuelova jeskyně – jeskyně ve skalním bloku, vyhloubená poustevníkem Samuelem Görnerem v roce 1718. Odtud tento místní rodák se zajímavým životem odešel jako poustevník na hrad Sloup. . Na skále nad jeskyněmi je upravena vyhlídka.
  • Sloupská lípa – památný strom (lípa velkolistá) u č. p. 109 (výška 20 metrů, obvod kmene 734 cm)
  • Kaple Svatého Jana Nepomuckého spojená lipovou alejí se zámkem. V nyní postupně rekonstruované kapli se nacházela hrobka Kinských
  • Pomník Emanuela Maxe u zámecké zdi při silnici na Nový Bor
  • Sloup s barokní sochou Panny Marie je kulturní památkou. Stěhovala se na své nynější místo u kostela třikrát, naposledy z vůle hraběte Karla Kinského roku 1830. Další z soch Panny Marie od Matyáše Brauna na jiném místě v obci byla po roce 1945 odvezena do Národní galérie v Praze.

Historie

První zachovalá zmínka o obci pochází z roku 1318. Tehdy zde vedla obchodní stezka z Prahy do Žitavy a z roku 1324 je první záznam o existenci strážního hradu u obce. Je však pravděpodobné, že je o 30 let starší. V první čtvrtině 14. století kraj od Žitavy přes Lužické hory až na Českolipsko patřil Ronovcům, Chvalovi z Lipé a jeho synům. Syn Chval se nechal psát po roce 1290 jako Čeněk z Ojvína a zřejmě on využil skálu v Sloupu připomínající Ojvín ke stavbě hradu. Vesnice pod hradem byla roku 1352 psána jako farní. Od roku 1400 patřila ves Hynkovi Hlaváčovi z Dubé, který ji i s okolím roku 1412 prodal za 200 kop grošů šlechtici Hanušovi Welfovi z Varnsdorfu. Husitské války Sloup přežil bez újmy.

Později po husitských válkách získal sloupské panství loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna. Podnikal odtud loupeživé nájezdy na okolí i do Saska a Lužické vojsko mu v odvetě v letech 1444 a 1445 hrad zbořilo. Mikeš jej později obnovil a loupil dál, v roce 1455 jej předal synům. V lednu 1471 ho i s podhradím koupili Berkové z Dubé .

V roce 1595 Adam Berka z Dubé ve vsi postavil panský dům, Berkovský zámek, k obývání daleko pohodlnější než zdejší hrad. Během třicetileté války roku 1639 hrad oblehlo vojsko švédského generála Banera, dobylo jej a vypálilo. Obnoven již nebyl. O 50 let později byla ve skále u hradu vyhloubena poustevna.


Oficiální web obec Sloup v Čechách:
www.obecsloupvcechach.cz

PSČ Sloup v Čechách: 471 52

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí