Okrouhlá

obec, 554 obyvatel k 1.1.2014, 4,24 km2
Okrouhlá

Památky v obci

Výroba a zušlechťování skla se staly pro Okrouhlou tradičním vývozním artiklem. Úspěšný podnikatel, majitel malírny skla a zhotovitel chrámových oken i pro císařský dvůr Karel Meltzer vybudoval roku 1893 v dolní části obce na jihu neobvyklou pseudogotickou stavbu, šestiboký objekt z pískovcových kvádrů s opěrnými pilíři, lomenými okny a nízkou střechou, která jeho závodu sloužila jako vzorkovnice. Námětem soch na sloupech byly alegorie Průmyslu a Hospodářství. Celá stavba, zapsaná do seznamu památek, je v havarijním stavu, řada soch byla odvezena. Trpí spory dvou soukromých vlastníků. Přiléhá k podlouhlému venkovskému stavení čp.93, kde mistr a jeho lidé pracovali. Podnikavý Meltzer zde i ve svých dalších provozovnách zaměstnával mnoho různých profesí a také díky tomu své vitráže dodal i na Všeobecnou zemskou výstavu a jubilejní výstavu v Praze. Provozovnu přestěhoval roku 1900 do Žitavy a vzorkovna zde sloužila do roku 1907, kdy majitel zemřel.


Oficiální web obec Okrouhlá:
www.ouokrouhla.cz

PSČ Okrouhlá: 473 01

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí