Mimoň

město, 6577 obyvatel k 1.1.2014, 15,48 km2
znak Mimoň
Mimoň

Památky

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Mimoni.

Z původních historických staveb města se do dnešní doby dochovalo jen málo. Roku 1806 postihl město požár, který pohltil 283 domů vnitřního města a to včetně kostela, fary, zámku, školy i radnice s celým archivem. Z bezpečnostních důvodů byl vydán zákaz výstavby dřevěných domů. Zachovalé dřevěné domy v Lužické ulici a okolí jsou z doby před rokem 1800. Některé památky byly v letech 1985 - 1986 zbořeny, tento osud potkal roku 1985 zámek a r. 1986 radnici. Řadu církevních památek propojuje naučná stezka Poutní cesta Mimoň.

Pískovcové sklepy

Pod kostelním vrchem se nacházejí unikátní pískovcové pivovarské sklepy s chodbami.

Okolí

V okolí Mimoně jsou poměrně rozsáhlé borové lesy, jež jsou oblíbeným cílem houbařů. Mimoň je zčásti obklopena bývalým vojenským výcvikovým prostorem Ralsko, kde po okupaci z roku 1968 sídlila vojska SSSR. Po odjezdu cizích vojsk a zrušení vojenského prostoru je zde nyní mnoho příležitostí pro turistiku, cykloturistiku a podobně.

Nedaleko Mimoně se nachází bývalé vojenské letiště Hradčany, nyní využívané i pro ultralehká letadla, rogala a motorkáře. Také se zde konaly přehlídky automobilů a tuningů tzv. "Mimoňské války". Prochází zde několik značených cyklostezek (3046, 241), končí zde červená trasa pro pěší turisty 0328 od České Lípy a začíná obdobná červená trasa přes Ralsko smerem na Liberec.

Historie

Založení a středověk

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1262, týká se jakéhosi Lotolduse de Nemans. Nicméně archeologické nálezy v Mimoni a okolí ukazují, že místo bylo osídleno již v mladší době kamenné a z bronzové. Přibližně v 5. století přicházejí Slované. V polovině 14. století jsou zmiňováni jako vlastníci páni z Mimoně.

V roce 1371 získali část vsi bratři Jan a Václav z Vartenberka. Vartenberkové sídlili na nedalekém hradě Ralsko. Bratrům se podařilo získat od krále povolení vybírat clo a zároveň nařízení, že všichni kupci se cestou do Žitavy musí k úhradě cla zastavit v Mimoni. Díky tomuto se obec rychle rozvíjela. V roce 1500 ji získal rod Bibersteinů. Roku 1505 byla Mimoň povýšena na město.

Novověk

Poté se vystřídalo několik majitelů, zvláště za časů třicetileté války. V roce 1578 je psán jako vlastník Bohuslav Mazanec z Frimburka a v roce 1604 Jan Myllner z Milhauzu. Po bitvě na Bílé hoře rod Milhauzů o majetek přišel, městečko bylo obsazeno po roce 1620 císařským vojskem, zámek vypálen. V letech 1633 až 1651 se Mimoň stala majetkem rodiny Zeidler-Hoffmannů, jen v krátkém období 1633-1634 patřila Albrechtovi z Valdštejna, zavražděnému poté v Chebu.

Velký rozvoj zažívá město po roce 1651, kdy se majitelem stal Jan Putz z Adlersthurmu. On a jeho synové nechali postavit kapli Božího hrobu, pivovar, špitál, radnici a přestavět zámek (již zbořeny) a farní kostel. V roce 1670 byl založen Cech ševců. Poté se opět vystřídalo více majitelů, přičemž posledními vlastníky Mimoně byli do roku 1945 Hartigové. V roce 1806 byla velká část města zničena požárem.

Reformy, Mimoň okresním městem

Po zrušení nevolnictví a v důsledku revolučních událostí roku 1848 došlo v Rakousko-Uhersku k radikálním změnám státní správy. Byla zrušena panství šlechty (tedy i Mimoňské), ustaveny během roku 1850 nové kraje, politické a soudní okresy. Nově vzniklý Českolipský kraj zahrnoval čtyři soudní okresy, jeden z nich byl přiřknut Mimoni. Podléhal krajskému soudu v České Lípě a fungoval od 27. května 1850. V Mimoni v té době fungoval i berní úřad, který byl podřízen správě v Mladé Boleslavi.

Při další státní reformě byl roku 1855 Českolipský kraj zrušen a Mimoň se stala na sedm let okresním městem. Okres Mimoň přešel pod správu Mladoboleslavského kraje. O několik let později došlo postupně k dalším změnám. V roce 1862 byly zcela zrušeny kraje a poté řada politických okresů. Mimoň se stala součástí okresu Česká Lípa, řízený okresním hejtmanem, i nadále byla sídlem soudního okresu Mimoň. Tento stav s menšími úpravami zůstal do roku 1918.

Období let 1918 - 1990

V roce 1925 se připravovala akce Dny domoviny a obyvatelstvo bylo vyzváno k soustředění památek a starožitností, vzniklo tak v Mimoni poprvé městské muzeum.

Do odsunu Němců v roce 1945 bylo město osídleno převážně německým obyvatelstvem (v roce 1930 bylo 5331 z celkem 6113 obyvatel Němců). Roku 1945 byl majetek Hartigů zkonfiskován státem.

Významní rodáci

  • Hans Watzek (* 10. říjen 1932), ministr pro zemědělství, lesní a potravinové hospodářství NDR
  • Rudolf Watzke (* 1892), slavný koncertní zpěvák.
  • Karl Kostka (* 5. květen

Oficiální web město Mimoň:
www.mestomimon.cz

PSČ Mimoň: 471 24

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí