znak Chlum
Chlum

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Jiří – barokní z let 1739 až 1740; roku 1863 přistavěna novorománská věž. Je památkově chráněný.
  • Kamenná brána u domu č. p. 111
  • Boží muka u domu č. p. 94

Historie

Název Chlum se zřejmě odvozuje od polohy sídla na jihozápadním úpatí Maršovického vrchu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1264. Nejstarší stavbou obce je původně farní kostel sv. Jiří, dnes filiálka farnosti Pavlovice. Místní plebanie nebyla příliš zajímavá a často se zde střídali duchovní, plebanie zanikla během hrůz husitských válek. Samostatné matriky pro Chlum byly obnoveny až v 17. století (začínají k roku 1673) a jsou vedeny i přes to, že Chlum zůstává nadále filiální k Pavlovicím. Obec byla jako součást panství Jestřebí majetkem rodu Kouniců. V 90. letech byl ostudně zdevastován kostel sv. Jiří a veškeré zařízení z něj bylo poškozeno, nebo přímo ukradeno.


Oficiální web obec Chlum:
www.ou-chlum.cz

PSČ Chlum: 47201

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí