znak Žacléř
Žacléř

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Žacléři.
  • Renesanční zámek Žacléř
  • Barokní kostel Nejsvětější Trojice
  • Socha svatého Floriána z roku 1873
  • Sloup se sochou Panny Marie z roku 1725
  • Kašna na Rýchorském náměstí
  • Klasicistní radnice na náměstí
  • Uhelné doly Františka a Jiří
  • Klasicistní fara
  • Jižně od města budovaná dělostřelecká tvrz Stachelberg

Hrob rudoarmějců

Na Žacléřském hřbitově se nachází společný hrob rudoarmějců, hned vedle něj je hrob francouzských vojáků. Oba hroby jsou z konce druhé světové války a jsou v neudržovaném stavu. Za éry socialismu se zde konaly pompézní vzpomínky s kladením věnců. Oslav se účastnily všechny tehdejší podniky ve městě, státní orgány a mládežnické organizace. Dnes oslavy výročí konce války probíhají za naprostého nezájmu občanů.

Muzea

  • Městské muzeum Žacléř - Rýchorské náměstí 10

Historie

Na výběžku Žacléřského hřbetu byl postaven zeměpanský hrad Scheczler (německy Schatzlar), jehož první písemná zmínka pochází z roku 1334. Pod hradem byla vybudována osada Bornfloss, která je poprvé zmíněna v roce 1352. Roku 1360 se zde uvádí farní kostel. Při husitských nájezdech v 15. století byl hrad obléhán, podhradí bylo vypáleno a osada Bornfloss zaniká.

V 16. století bylo pod hradem vybudováno městečko Bernstadt, později přejmenované na Žacléř. Od roku 1534 patří žacléřské panství Kryštofu z Gendorfu. V roce 1570 bylo na Žacléřsku objeveno černé uhlí a započala jeho těžba. V roce 1628 Žacléřem prochází Jan Amos Komenský. Během slezských válek a války o bavorské dědictví v 18. století procházela městem pruská vojska. V letech 1766 a 1779 navštívil město císař Josef II. Roku 1850 se Žacléř stává okresním městem, s čímž souvisí stavba nové budovy okresního soudu čp. 10 na náměstí (dnes sídlo pošty a muzea), na místě bývalé radnice. V druhé polovině 20. století bylo v severní části města vystavěno síldiště Boženy Němcové.

Žacléř se nachází v oblasti Sudet, které byly už od středověku hustě osídleny sudetskými Němci. První vlna emigrantů utekla do Německa v roce 1945 po skončení druhé světové války, druhá potom v letech 1975-1978. Ve sčítání lidu 2001 se k české národnosti přihlásilo přes 83 % obyvatel, k německé přes 10 % obyvatel a zbylé, podle deklarované národnosti, početněji zastoupené skupiny jsou Slováci a Poláci. Do roku 2000 se na zdejší základní škole učila jako cizí jazyk pouze němčina (když se nepočítá ruština do roku 1989). Dodnes se každoročně pořádají posezení německých starousedlíků a jejich potomků.

Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou.


Oficiální web město Žacléř:
www.zacler.cz

PSČ Žacléř: 542 01