znak Kohoutov
Kohoutov

Pamětihodnosti

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původní školní kaple z roku 1752 byla přestavěna r. 1788 na dnešní barokní kostel. Na fasádě kostela se dochovaly sluneční hodiny s německým nápisem „Es ist später, als Du denkst. Benutze jeden Augenblick, verlorene Zeit kehrt nie zurück.“ („Je později, než si myslíš. Využij každého okamžiku, ztracený čas se nikdy nevrátí.“)
 • Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého, z doby okolo roku 1840, před kostelem
 • Fara, z doby kolem roku 1800
 • Bývalá obecná škola č. p. 74, z roku 1856, taktéž vedle kostela. Německý pamětní nápis na základním kameni připomíná jeho položení za účasti hrabětě Mořice Sweerts-Šporka. V budově dnes sídlí keramická škola - studio Jarmily Tyrnerové.
 • Boží muka u lípy, při polní cestě západně od vsi
 • Boží muka v poli, z roku 1721, východně od vesnice, v prostoru mezi hřbitovem a Formanským křížem
 • Celbův kříž, z roku 1906, jižně od vsi, po levé straně silnice do Choustníkova Hradiště
 • Formanský kříž, za vsí, po levé straně silnice do Vyhnánova, na odbočce polní cesty
 • Hřbitovní kříž, uprostřed hřbitova, sv. od vesnice
 • Justův kříž, na západním okraji obce, při cestě k Božím mukám u lípy
 • Richtrův kříž, z roku 1766, v polích jz. od vsi
 • Schreiberův kříž, z roku 1863, na sz. okraji obce, po levé straně silnice do Nového Kohoutova
 • Tomanův kříž, z 18. století, sv. od vesnice, na kraji lesa při cestě do Vyhnánova
 • Urbanův kříž, z roku 1903, sv. od vesnice, v polích směrem k Vyhnánovu
 • Válečný kříž, z roku 1915, u silnice v sz. části obce, vedle č. p. 33

Historie

 • První písemná zmínka o obci pochází z roku 1415 (in Kokotowye). Původně název zněl Kokotov, tj. „Kokotův, Kohoutův“ (majetek); nynější alternativní podoba je poprvé doložena k roku 1541 (ves Kohautow).
 • 1620, Místní sedláci se účastní bitvy na Bílé hoře, většina padla
 • 1835, V obci se narodil Jan Schmitt, který se stal profesorem na vídeňské konzervatoři a vynikl jako hudební skladatel
 • 1880, Zavedeno košíkářství, kterým se živilo mnoho lidí

Oficiální web obec Kohoutov:
www.kohoutov.info

PSČ Kohoutov: 544 66