Rybná nad Zdobnicí

obec, 431 obyvatel k 1.1.2014, 9,17 km2
znak Rybná nad Zdobnicí

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354. Vznik obce a blízkého okolí je historicky kladen do druhé poloviny 13. století, období vlády Přemysla Otakara II., kdy vrcholila kolonizace našeho kraje. Název Rybná potvrzuje, že zde bylo v dávné minulosti mnoho rybníků. Přívlastek Německá znamená, že ves byla osidlována podle osidlovacího práva německého, proti pozdějšímu méně svobodnému právu českému. Kolonizátory v našem okolí byl panský rod Drslaviců z Plzeňska, kteří tu vystavěli hrady Potštejn a Litice, ke kterému Německá Rybná trvale patřila. O Drslavicích je v dostupné literatuře velice málo údajů. V roce 1304 král Václav II. vyměnil s Drslavici zboží litické za Bor na Písecku. Mimo jiných majitelů, stává se držitelem Litic roku 1353 Jan z Lichtenburka. Sňatkem se stává majetkem pánů z Kunštátu a Poděbrad, kteří drželi panství 125 let. Na doporučení Krále Vladislava Jagellonského koupil litické panství Vilém z Pernštejna. Historikové tvrdí, že v té době se zdejší kraji těšil míru a pokoji. Roku 1563 získal panství Mikuláš Bubna z Litic. Tento rod držel litické panství téměř 250 let. Bubnové postavili zámek v Žamberku a později tam byla přemístěna správa panství. Dá se říci, že v 17. a 18. století v době tak těžké pro český národ, na tomto panství nebyly podmínky tak kruté, jak tomu bylo kupříklad v blízké Rokytnici, Opočně a mnohde jinde. Bubnové prodali panství roku 1809 knížeti Windischgrätzovi a od něho v roce 1815 koupil žamberecké panství Jan Parish.

Osobnosti

  • Oldřich Hlavsa (1889-1936), akademický malíř
  • František Hovorka (1850-1906), sedlák a politik, okresní starosta, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
  • Jan Selichar (1858-1941), duchovní

Oficiální web obec Rybná nad Zdobnicí:
www.obec.rybna.cz

PSČ Rybná nad Zdobnicí: 517 55

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí