Rokytnice v Orlických horách

město, 2115 obyvatel k 1.1.2014, 40,19 km2
znak Rokytnice v Orlických horách
Rokytnice v Orlických horách

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Rokytnici v Orlických horách.
 • Zámek Rokytnice v Orlických horách na náměstí
 • Zámecký kostel Nejsvětější Trojice s hrobkou z roku 1604
 • Kaple svaté Anny přestavěná v první polovině 18. století
 • Sloup se sochou Panny Marie na náměstí
 • Empírová kašna na náměstí z roku 1886
 • Fara
 • Kostel Všech svatých (farní) z let 1679-1684
 • Socha Krista na hoře Olivetské
 • Socha Kalvárie
 • Socha Krista Trpitele
 • Kaple svaté Anny a svatého Jáchyma přenesená do Hadince
 • Horská kaple svaté Anny na Anenském vrchu nad městem
 • Kaple svatého Antonína Paduánského
 • Památník Prusko-Rakouské války
 • Památník obětem I. a II. světové války
 • Židovský hřbitov
 • Kaple Panny Marie v Údolíčku
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
 • Kostel svatého Filipa a svatého Jakuba v Nebeské Rybné
 • Dělostřelecká pevnost Hanička
 • Sýpka - muzeum Orlických hor

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. Zakladateli tehdejší osady byli pánové z Rychnova (odnož pánů z Drnholce). Ke vzniku samostatného rokytnického panství dochází v roce 1487 odtržením od dosavadního panství rychnovského. V roce 1548 získávají městečko Lickové z Rýzmburka, je započato se stavbou tvrze s vodními příkopy. Roku 1567 se majitelem Rokytnice stává německý šlechtic původem z Lužice Joachim von Mauschwitz und von Armenruh a v roce 1627 ji od jeho dědiců kupuje další německý šlechtic původem z Lužice Jan Mikuláš svobodný pán z Nosticz. Tento rod působil v Rokytnici potom až do 20. let 20. století. Roku 1852 dochází k povýšení dosavadního městysu na město. V roce 1906 byla otevřena místní dráha Doudleby nad Orlicí - Vamberk - Rokytnice. Do města v té době za pobytů v blízké Rybné zajížděl i profesor T.G. Masaryk.

Po vzniku ČSR v roce 1918 se tehdejší většinové německé obyvatelstvo odmítlo přihlásit k novému státu a začlenilo se do separatistického celku s názvem Sudetenland. Československé vojsko obsadilo Rokytnici 15. prosince 1918, pouhých 5 dní před příjezdem prezidenta T.G. Masaryka do vlasti. Rozvoj města po roce 1918 byl reprezentován stavbou nového hotelu na náměstí. Po mnichovské konferenci v září 1938 byla Rokytnice připojena k hitlerovské Třetí říši. Po skončení 2. světové války dochází v Rokytnici i v okolí k velkému úbytku obyvatelstva způsobeném odsunem německého obyvatelstva. Teprve v roce 1971 byl Rokytnici znovu přiznán statut města, který po válce nebyl obnoven. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 byla v Rokytnici umístěna sovětská vojenská posádka, k jejímuž odsunu došlo teprve v roce 1991. Po roce 1989 se městečko rozvíjí jako turistické středisko a centrum východní části Orlických hor.


Oficiální web město Rokytnice v Orlických horách:
www.rokytnice.cz

PSČ Rokytnice v Orlických horách: 517 61

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí