znak Potštejn
Potštejn

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Potštejně.
 • Hrad Potštejn
 • Zámek Potštejn
 • Hrad Velešov
 • Kostel sv. Vavřince
 • Hřbitovní kostel sv. Marka u Záměle
 • Kostel obnovené Jednoty bratrské
 • Městečko se sloupem svatého Floriána
 • Plátenická manufaktura (kulturní a technická památka)
 • Obnovená busta prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v obecním parku

Okolí

 • Babyka u Potštejna
 • Homole u Borovnice
 • Litice nad Orlicí
 • Modlivý důl
 • Rozhledna Vrbice
 • Sopotnice
 • Vamberk
 • Záměl
 • Zámělský borek
 • Turistická značená trasa 4238

Historie

Jméno získala obec podle stejnojmenného hradu, nazvaného podle svého zakladatele Půty z rodu Drslaviců: Půtův kámen, Puttenstein, zkomoleně Potštejn. Hrad byl založen na sklonku 13. století, nejstarší zmínka o podhradí pochází z 50. let 14. století.

Jedním z nejznámějších majitelů hradu byl Mikuláš z Potštejna, v obecném povědomí známý jako loupeživý rytíř. Patřil k nejhouževnatějším odpůrcům Lucemburků v Čechách. Z tohoto důvodu moravský markrabě Karel v roce 1339 hrad oblehl a po devítitýdenním obléhání jej dobyl. Mikuláš přitom našel v sutinách hradu smrt. Hrad byl záměrně pobořen, ale již mezi lety 1355-1358 jej Karel IV. nechal opět vystavět. Ve druhé polovině 15. století vlastnil hrad i panství Potštejn český král Jiří z Poděbrad a jeho synové. Panství však bylo často zastavováno, mezi jinými také bývalému husitskému hejtmanovi Bedřichovi ze Strážnice, který zde zemřel.

V roce 1497 získal celé rozlehlé potštejnské panství Vilém II. z Pernštejna. Na počátku 16. století byl hrad přestavěn a přeměněn v reprezentativní šlechtické sídlo. V roce 1556 však byli donuceni Pernštejnové vzhledem k tíživé ekonomické situaci potštejnské panství prodat, jeho novým majitelem se stal rýnský falckrabě Arnošt. Ten po dvou letech rozlehlé panství rozdělil na několik částí a postupně odprodal různým šlechtickým rodům. Samotný Potštejn v roce 1558 koupil Václav Hrzán z Harasova a na Jenšteině. Hrzánové z Harasova vlastnili panství Potštejn, které kromě hradu, městečka Potštejna a města Kostelec nad Orlicí tvořilo dalších 18 vesnic nebo jejích částí, do roku 1629, kdy jej jako silně zadlužené odkoupil Kašpar z Grambu.

V době 17. století přestal hrad sloužit jako sídlo vrchnosti a pustl. V roce 1746 získal potštejnské panství, zmenešené již v době třicetileté války o město Kostelec nad Orlicí a několik dalších vsí, slezský emigrant Jan Ludvík Harbuval Chamaré. Za něho se městečko Potštejn dočkalo nového rozkvětu. Byla zde zřízena tkalcovna, bělírna plátna a manufaktura na zpracovávání hedvábí. Mezi lety 1749-1755 byl v obci vystavěn zámek čtvercového půdorysu, který se později stal majetkem Dobřenských z Dobřenic.

V druhé polovině 19. století došlo k dalšímu rozvoji obce, který urychlilo zřízení železničního spojení prostřednictvím Severozápadní dráhy v roce 1873. Poslední čtvrtstoletí jsou již ve znamení intenzivního veřejného a spolkového života a také proměny obce v populární letovisko. V roce 1881 zde byl zřízen Okrašlovací spolek, který z vlastních prostředků na cestě od mostu k jezu vysázel lipové stromořadí. Dnes tato promenáda patří vedle hradu k hlavním dominantám Potštejna. Nastávající kosmopolitní charakter dříve spíše nenápadné obce podtrhlo také zřízení prvního sboru obnovené Jednoty bratrské v roce 1870 a příchod jejího prvního duchovního správce z hornolužického Ochranova. V následujících letech odtud vyvíjel intenzivní misijní činnost v celém Podorlicku a na podporu chudších obyvatel zorganizoval v Potštejně domácí výrobu knoflíků pro firmu Wees & Weiss v holandském Zeistu.

Osobnosti

 • Jan Kvíčala (1843 - 1908), filolog a politik
 • Josef Kalousek (1838 – 1915), historik
 • Adolf Liebscher (1857 - 1919), malíř
 • Jan Urban Jarník (1848 – 1923), filolog, romanista a albánolog
 • František Albert (1856 - 1923), lékař
 • Karel Sokol Elgart (1874 - 1929), spisovatel a dramatik
 • Karel Boromejský Mádl (1859 - 1932), kunsthistorik
 • Jaroslav Helfert (1883 – 1972), historik a muzeolog
 • Rudolf Ropek (1970), orientační běžec

Oficiální web obec Potštejn:
www.potstejn.cz

PSČ Potštejn: 517 43