Slavoňov

obec, 275 obyvatel k 1.1.2014, 3,92 km2
znak Slavoňov
Slavoňov

Pamětihodnosti

  • Dřevěný kostel svatého Jana Křtitele z roku 1553, včetně zvonice, márnice, kamenného kříže a ohradní zdi
    • venkovský dům čp. 31
    • venkovský dům čp. 47
    • venkovský dům čp. 61

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1369.

Datum vzniku obce není známo. Předpokládá se, že obec mohl založit hradecký arcijáhen Slavoň, který v r. 1167 dostal od panovníka tamní krajinu do užívání a nabízí se tedy, že obec dostala jméno právě po něm.

Slavoňov patřil mezi chudé obce orlického podhůří. Měl dřevěný kostel, postavený bohatším sedlákem ze sousední obce Blažkov v r. 1553. Také zde později stála dřevěná škola, která byla přestavěna v r. 1858. Dřevěný kostel na kraji obce stojí dodnes a lze ho označit jako kostel „živý“, tj. s pravidelnými bohoslužbami. V r. 1958 byl prohlášen kulturní památkou ČR pod číslem rejstříku 16867/6-1880. Dalšími památkami v obci Slavoňov jsou venkovské domy (roubenky) č.p. 31, 47 a 61 do seznamu NPÚ zapsané ve stejném roce.

O rozvoj obce se velkou měrou zasloužil P. Václav Vojnar (1856-1931), který byl správcem farnosti. V obci založil Kampeličku a přesvědčil zemědělce pro pěstování tehdy nových plodin a také založil meliorační družstvo. Pamětní deska P. Vojnara je umístěna na budově slavoňovské fary.

V r. 2002 byl v obci slavnostně vysvěcen obecní znak a prapor obce. V té době zde působily firmy zabývající se zemědělstvím i průmyslem, obec měla truhlářství a pohostinství. Aktivně zde pracoval hasičský sbor čítající asi padesátku členů.

1787 požár zničil 5 domů 1811 požár zničil 33 domů 1883 založen hasičský sbor 1858 zahájena stavba školy 1896 nástup duchovního správce P. Václava Vojnara 1914 výstavba silnice procházející Slavoňovem 1920 zavedena autobusová doprava

Osobnosti

  • Josef Hráský - archivář

Oficiální web obec Slavoňov:
www.slavonov.cz

PSČ Slavoňov: 549 01

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí