znak Slavětín nad Metují
Slavětín nad Metují

Historie

První písemné zprávy o této obci jsou z roku 1495 . V dané době se jednalo o dvě samostatné vsi a to „Slavětín“ a „Hlohov“ (v některých pramenech uváděný též jako Lochov). Ke sloučení pod společný název Slavětín došlo někdy koncem 18. století. Obec střídavě patřila poddanstvím ke zboží Veselickému, později Novoměstskému a Opočenskému. Menší část obce patřila určitou dobu i k panství Žambereckému.

Obec měla vždy samostatné obecní zřízení, které nebylo do současnosti nikdy přerušeno. Od roku 1750 je doloženo pravidelné školní vyučování, nejprve v soukromých domech, později v samostatné škole. V roce 1895 byla slavnostně otevřena nově postavená škola, kde se vyučovalo až do roku 1965, kdy byla škola zrušena pro malý počet dětí. Školu navštěvovaly děti od 1. do 5. třídy, vyučování v tzv. měšťanských školách bylo zajišťováno v Novém Městě nad Metují, Opočně, Jaroměři a Českém Meziříčí. Od 1. září 1965 je spádovou školou základní škola v Českém Meziříčí, ačkoli od roku 1990 navštěvují děti základní školy i v jiných obcích (Černčice, Bohuslavice, Nahořany, Nové Město a dalších). V současné době v budově bývalé školy sídlí obecní úřad a obecní knihovna. Na zahradě obecního úřadu bylo v roce 2004 otevřeno nové hřiště na volejbal a tenis.

Významní rodáci

  • Václav Dašek (18.2.1887-12.8.1970) - akademik

Oficiální web obec Slavětín nad Metují:
www.slavetinnadmetuji.cz

PSČ Slavětín nad Metují: 549 01