Meziměstí

město, 2555 obyvatel k 1.1.2014, 25,71 km2
znak Meziměstí
Meziměstí

Památky

Zámek v Meziměstí

Meziměstský zámek byl v letech 1728 – 1738 na přání tehdy žijícího broumovského opata Otomara Zinkeho přestavěn na barokní. Údajně tuto rekonstrukci provedl K. I. Dientzenhofer.

V období 1. světové války se zámek využíval k různým účelům, například plnil funkci první školy v Meziměstí a po pozemkové reformě roku 1922 se stal soukromým zemědělským statkem. Po 2. světové válce objekt sloužil k zemědělským účelům a zchátral. Avšak v 70. letech proběhla velkolepá rekonstrukce, která zámku opět navrátila původní podobu. V letech 1976 – 1994 se zde usídlil MěÚ a MNV.

Železniční stanice Meziměstí

Zdejší stanice byla vybudována v letech 1873 - 1875 zároveň s výstavbou trati Choceň - Broumov, jejíž cílem bylo spojit tehdejší Prusko s Rakouskem - Uherskem. Stavba si vyžádala 10 lidských životů a stála téměř 16 milionů zlatých. Rozlehlá staniční budova je technickou památkou. V budově je krom výdejny jízdenek, úschovny zavazadel a dalších samozřejmostí také umístěna tělocvična, restaurace, stálá železniční expozice a divadelní sál, který je svým umístěním uvnitř nádražní budovy v Evropě ojedinělý.

Kostel sv. Anny

V jedné z městských částí Meziměstí, v malebném Vižňově, se nachází barokní kostel, který byl v postaven v letech 1724 - 1728.Pravděpodobně jej postavil, stejně jako většinu kostelů na Broumovsku, Kilián Ignác Dientzenhofer.

Kostel sv.Jakuba Většího

2 kilometry od "našeho" Meziměstí se nachází Ruprechtice - též jedna z městských částí Meziměstí. Její dominantou je barokní kostel zasvěcený roku 1723.

Historie

První zmínka o obci, tehdy zvané Dolní Vižňov (vznikl rozdělením Vižňova na horní a dolní), pochází z roku 1408. Meziměstí je nejmladším městem okresu Náchod, na město bylo povýšeno v březnu roku 1992.

Osídlení - Ještě na počátku 13. století byla krajina neobydlená. Podle listiny z roku 1213 dostal břevnovský opat Kuno od krále Přemysla Otakara I. území Policka, Broumovska a snad také území Teplicka a Adršpašska. Řádné osídlení začíná s jistotou v druhé polovině třináctého století, kdy král Přemysl Otakar II. do zdejší oblasti pozval německé kolonisty. Postupem času vznikla bohatá obec Vižňov, která se později rozdělila na Horní Vižňov s vlastním panstvím a Dolní Vižňov s panským dvorem a tvrzí. Právě Dolní Vižňov vytvořil jádro pozdějšího Meziměstí.

15. století Na místě dnešního zámku v Dolním Vižňově (v dnešním Meziměstí) vznikla gotická tvrz, jejímž majitelem se udává Jan /Johann/ von Vižňov. 16. století Jan III. nechal původní gotickou tvrz přestavět na renesanční zámek, který sloužil broumovským opatům jako letní sídlo. 17. století Ani jeden údaj o historii zámku v Meziměstí není pravdivý. Porovnej A.Cechner 1930,A.Sedláček-HRADY V. 1995,M.Vilímková - Ve znamení břevna a růží 1989,M.Vilímková - Stavitelé paláců a chrámů 1986 a další. M.Š.Česko


Oficiální web město Meziměstí:
www.mezimesti.cz

PSČ Meziměstí: 549 81

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí