Jasenná

Pamětihodnosti

  • Pamětní kámen Smiřických na okraji lesa
  • Římskokatolický kostel svatého Jiří
  • Smírčí kříž u hřbitovní zdi

Historie

Historie obce sahá do 12. až 13. století, kdy byla založena německými kolonisty pod názvy Roßberch (Koňský Vrch) a Hegstberch (Hřebčí Vrch). Nicméně první písemná zmínka o obci pochází až z roku 1305, kdy byla králem Václavem III. zastavena Rajmundovi z Lichtenburka. České jméno obce pod názvem Jassenni se objevuje až roku 1343, kdy své jméno získala nejspíše od hustého jasanového porostu. V říjnu roku 1848 byl vyhotoven první přesný plán obce, tzv. Indikační skica v měřítku 1:2880 v rámci tzv. Stabilního katastru. V této době se zde převážně vyskytují stavby ze spalného materiálu. K většímu rozšíření staveb z nespalného materiálu dochází ve 2. polovině 19. století. Díky nedalekému opukovému lomu, který byl snadnou přístupný, sloužila jako zdící materiál opuka.


Oficiální web obec Jasenná:
www.obcemetuje.cz/index.php?obec=3

PSČ Jasenná: 552 22

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí