znak Hořičky
Hořičky

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Ducha
  • Fara
  • Pomník lidového léčitele Antonína Picha
  • Pamětní deska Julia Zeyera na hostinci čp. 3
  • Kapličky v Křižanově a v Mečově
  • Smírčí kříž s vytesanou kuší

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1357. Hořičky byly založeny jako farní obec. Původní název zněl Hořička. Roku 1357 zde byl postaven dřevěný kostel. Do dnešní podoby kostel nechala přestavět Marie Benygna Piccolominiová. U kostela byla roku 1828 postavena věž se zvonicí. V roce 1709 byla postavena dřevěná farní budova, která byla později roku 1800 přestavěna na kamennou v empírovém slohu. U kostela a fary se nachází oválné prostranství, kde roste od roku 1919 „Lípa práce a svornosti“.

Obec se proslavila hlavně za první republiky, kdy zde působili MUDr. Kašpar Rosa a MUDr. Alois Kutík, kteří zde provozovali sanatoria.


Oficiální web obec Hořičky:
www.horicky.cz

PSČ Hořičky: 549 47 až 552 05