Česká Skalice

město 5154 obyvatel k 1.1.2014 17,36 km2
znak Česká Skalice
Česká Skalice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v České Skalici.
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici. Barokní jednolodní stavba z roku 1725 s věží na severní straně stojí na místě staršího kostela ze 14. století. V kostele je cenné barokní zařízení a cínová křtitelnice z roku 1490, před kostelem socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1744 z dílny I. F. Platzera a dvě další sochy z dílny M. B. Brauna.
 • Stará fara, jednopatrová budova z roku 1732 s dvouramenným schodištěm.
 • Bývalý Steidlerův hostinec a kovárna stojí na troskách středověké tvrze, později přestavěné na klášter. Dnes je zde muzeum textilu a B. Němcové.
 • Stará radnice na Husově náměstí z roku 1586, po požáru přestavěna roku 1864 v novogotickém slohu.
 • Mariánský sloup na náměstí se sochami tří světců, kolem 1700
 • Pomník Boženy Němcové na náměstí od M. Černila z roku 1888.
 • Barunčina škola, roubená stavba se šindelovou mansardovou střechou, kam v letech 1824-1833 chodila B. Panklová do školy, v ulici B. Němcové SZ od náměstí.
 • Vojenský hřbitov z roku 1866 u silnice do Zliči.
 • Vila Čerych, kterou dal roku 1929 podle plánů architekta O. Novotného postavit továrník Josef Bartoň pro svého zetě. Jeho dědicové vilu odkázali Nadaci pro rozvoj občanské společnosti, která zde pořádá kurzy a konference. V zahradě se roku 2010 natáčel film V. Havla „Odcházení“.

Galerie

Osobnosti

 • Božena Němcová - největší česká spisovatelka, v České Skalici vychodila školu a roku 1837 měla ve zdejším kostele svatbu
 • Josef Arnošt Kolisko - učitel, zakladatel první knihovny na Náchodsku (přes něho věnovala B. Němcová knihy místní knihovně), byl dopisovatelem Havlíčkových novin a zástupcem Náchodska na Slovanském sjezdu
 • Dr. Augustin Kordina - oblíbený lékař, 27 let starosta České Skalice, 41 let okresní starosta, poslanec Sněmu Království českého, nositel rytířského řádu císaře Františka Josefa I. a zlatého knížecího řádu Schaumburg-Lippe.
 • Josef František Smetana - národní buditel, přírodovědec, student V. K. Klicpery a celoživotní přítel Josefa Jungmanna, bratranec Bedřicha Smetany
 • P. František Hurdálek - farář a zakladatel obrozeneckých "Jiřinkových slavností"
 • Ing. Antonín Blahník - narodil se v České Skalici, zemřel v Paříži. Společník elektrotechnického závodu Francoise - Blahník v Paříži, vynálezce elektrické obloukové lampy.
 • Jaroslav Falta - učitel na Měšťanské škole v České Skalici, spolupracoval s odbojovou skupinou S 21 B, byl zatčen a v roce 1942 zahynul v koncentračním táboře Mauthausen.
 • Stanislav Pitaš - signatář Charty 77, disident, přítel Václava Havla
 • Petr Fejfar - polistopadový starosta města a senátor za Náchodsko

Oficiální web město Česká Skalice:
www.ceskaskalice.cz

PSČ Česká Skalice: 552 03