Úbislavice

obec, 395 obyvatel k 1.1.2014, 12,09 km2
znak Úbislavice
Úbislavice

Pamětihodnosti

  • Kostel Narození Panny Marie
  • Vodní mlýn
  • U kostelíčka - původně gotický kostelík sv. Petra a Pavla v místech bývalé vesnice Újezd

Obec je bohatá na lidovou architekturu: dřevěné chalupy podkrkonošského typu, roubené domky s bohatě vyřezávanými štíty. Nejzajímavějším je č. p. 56 – roubený, patrový mlýn s pavlačí, který má vyřezávaný štít s kabřincem a šindelovou střechu. Mlýn je v historických pramenech připomínán už k roku 1405. Dále zde najdete gotický kostel sv. Petra a Pavla z počátku 15. století. Dochováno obvodové zdivo a křížová klenba presbytáře. Hlavní oltář z roku 1663, pískovcová křtitelna z roku 1659. Barokní kostel Narození P. Marie z 18. století, v letech 1712–20 vystavěn na místě staršího dřevěného kostela se zvonicí, oltářní obraz Narození P. Marie z druhé poloviny 17. století je připisován K. Škrétovi, křtitelnice je z roku 1664.

Historie

První zmínka o obci je z roku 1357, tehdy patřila horní část ke Kumburku, dolní část byla vladyčním statkem. Od roku 1389 náležela celá ves ke hradu Kumburk, který se tyčí nad obcí na vysoké čedičové homoli (642 m). Hrad Kumburk byl založen počátkem 14. stol. Od 16. stol. sloužil jako vězení. V roce 1658 byl na rozkaz císaře pobořen. Kumburk byl obehnán dvojí hradbou, vnější byla zpevněna šesti baštami, dochovány jsou pouze zbytky gotického hradu – části zdí, hlavní hranolové a válcové věže, zvláště tzv. Panenské, v níž byla vězněna na počátku 17.století Eliška Smiřická.

Rodáci

Nejznámějším rodákem obce je Jan Gebauer, známý jazykozpytec, český filolog světového jména, profesor University Karlovy se narodil v Úbislavicích 8. října 1838. Napsal velkou Historickou mluvnici jazyka českého, Slovník staročeský, Mluvnici nové spisovné češtiny. Jako Masarykův spolupracovník měl rozhodující podíl na prokázání nepravosti Rukopisu královédvorského a zelenohorského. Svůj rodný kraj, malebné podhůří Krkonoš, nosil stále v srdci a po celý život se sem vracel alespoň o prázdninách.

  • Věra Janoušková (1922 – 2010) - česká sochařka, kolážistka, malířka a grafička.

Obrázky, zvuky či videa k tématu Úbislavice ve Wikimedia Commons

Obec Úbislavice

Oficiální web obec Úbislavice:
ubislavice.cz

PSČ Úbislavice: 507 92 až 509 01

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí