znak Pecka
Pecka

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Pecce.
 • hrad Pecka
 • kostel sv. Bartoloměje – barokně přestavěný v letech 1748 - 1758. Nástropní malby Václava Kramolína, reliéfy křížové cesty od J. Lederera
 • morový sloup z roku 1720 od F. Petrše
 • raně barokní kašna
 • expozice městečka Pecka
 • expozice útrpného práva
 • Harantovské slavnosti historického zpěvu – od roku 1991 je pravidelně pořádán festival ve dvouletém cyklu vždy v červnu
 • pomník první světové války
 • pomník Kryštofa Haranta
 • roubené chalupy – reprezentující lidové stavitelství

Historie

První zmínka o osadě pochází z roku 1322 a již o šedesát let později (roku 1382) byla osada Pecka povýšena na městečko. Městečku bylo uděleno právo na pořádání tří výročních trhů. Roku 1633 pak Ferdinand II. na přímluvu převora kartouzského kláštera Filipa Buschka povýšil městečko na město a přidělil mu znak.

Za třicetileté války však byla obec vydrancována císařským vojskem a vzápětí vypálena Švédy. Další pohroma jej stihla roku 1830, kdy vyhořel i hrad, který již nebyl obnoven v původním rozsahu a následně zpustl. Teprve roku 1940 byly započaty práce, které částečně hrad zachránily.

Roku 1890 bylo město začleněno do jičínského hejtmanství, okres Nová Paka. Měl 197 domů, 1322 českých obyvatel. Ve městě byla radnice, pětitřídka, četnická stanice, poštovní úřad, občanská záložna, mechanická pila, mlýn, výrobna člunků a výrobna rukodílného bavlněného zboží. Svěřený statek s pivovarem a myslivnou měl v držení kníže Karel Trauttmansdorff.

Opodál města stály klimatické lázně „V lázních“, které v současné době již nenajdeme. Ještě dnes najdeme v městečku několik původních roubených stavení a přímo v obci se nachází barokní kostel sv. Bartoloměje, který byl původně dřevěný, a který byl roku 1603 byl nahrazen kamenným. Jeho dnešní podoba pochází z let 1748 až 1758, kdy byl přestavěn.

Od 22. června 2007 byl obci vrácen status městyse.

Významní rodáci

 • Karel Václav Rais – domek prarodičů spisovatele
 • Jindřich Štemberka – advokát a politik
 • Josef Štemberka – lidický farář umučený nacisty

Oficiální web městys Pecka:
www.obec-pecka.cz

PSČ Pecka: 507 82