Ostružno

Pamětihodnosti

  • Barokní kostel Povýšení svatého Kříže - se stavbou bylo započato v roce 1772, dokončena o osm let později, v roce 1780. Byl postaven dle plánů stavitele Františka Hegera. Stropní výzdoba je od Josefa Redelmayera, fresky znázorňují legendu o Svatém kříži. Kostel patří mezi nejvýznamnější a nejrozsáhlejší stavby pozdního baroka na Jičínsku
  • Kaple Nejsvětější Trojice - s trojúhelníkovým půdorysem, leží na jih od vesnice poblíž rekreačního střediska Sklář
  • Kaple svaté Anny na kopci západně od vsi - pochází z roku 1670
  • Kaple Andělíček - kaple se šestibokým půdorysem
  • Loreta
  • Přírodní památka Ostruženské rybníky
  • Přírodní památka Rybník Jíkavec

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227.


Oficiální web obec Ostružno:
www.ostruzno.cz

PSČ Ostružno: 506 01

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí