Červená Třemešná

obec 158 obyvatel k 1.1.2014 6,56 km2
Červená Třemešná

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267. Historie je spjata s historií místního kostela, který byl kostelem farním a náležel k děkanátu Hradeckému.

Patronát nad kostelem i obcí měli páni z Miletínka, z nichž nejznámější byl Diviš Bořek přiklánějící se v dobách husitských tu na jednu, tu na druhou stranu.

Po jeho smrti roku 1437 obec zdědili jeho synové. Vlastníků se vystřídalo mnoho: Mikuláš Šepek z Nové Vsi, Libák z Radovesic, Jan Litoborský z Chlumu, Jindřich Škopek z Bílých Otradovic.

Za Škopků koncem 16.stol došlo k rozvoji celého panství spolu s Bělohradem a Peckou. Později kvůli zadlužení byly statky po roce 1626 postoupeny levně Albrechtovi z Valdštejna.

Od roku 1658 kdy obec připadla Karlu Kryštofovi staršímu Stařímskému z Libštejna na Lukavci a Sobětuši, byla historie spjata s Miletínem.

V moderní historii je obec spjata s obcí Miletín, ke které Červená Třemešná byla připojena.

K opětnému osamostatnění došlo roku 1989, v té době měla obec 127 obyvatel.


Oficiální web obec Červená Třemešná:
www.cervenatremesna.cz

PSČ Červená Třemešná: 508 01