znak Třesovice
Třesovice

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1412. Ve 13. století patřila ves klášteru minoritek svatého Jiří z Hradce Králové. Když byl klášter během husitských válek zbořen, získal obec, jako zástavu, Diviš Bořek z Miletínka. Na počátku 15. stol. seděl na Třesovicích husitský hejtman Jiří Hořínka. Po něm se držitelé často střídal, patřili mezi ně: Kolovratové Libštejnští, Bořkové z Dohalic,Slánští z Doubravice, Průhonští z Předmostí, Odkolkové z Mětic, Rodovští z Hustířan a Zarubové. Nejdéle drželi ves Schaffgotschové (1707 - 1788) kteří se o své panství vzorně starali, v této době v byla poblíž obce založena dnes již neexistující síť rybníku, po nichž se dochovala jen místní jména. Následoval rod Grätzelové z Gränzensteina, až v roce 1829 získal obec rod Harrachů a připojili ji ke svému panství Sadová. Roku 1850 se obec stala samostatnou, nezávislou na vrchnosti. V 60. letech 19. století se na základě výzvy ruského cara, se vydali obyvatelé Třesovic, ale i sousedních Mokrovous a jiných obcí nechanického okresu, kolonizovat řídce osídlená ruská území. Zde založili obec Malá Zubovščina. Mezi lety 1867 až 1885 se do Ruska vystěhovalo 108 osob. Obec byla zasažena Prusko - rakouskou válkou roku 1866, kdy se nacházela na jižním křídle rozhodující bitvy dne 3. července. Roku 1894 byl založen Sbor dobrovolných hasičů a o rok později byla postavena dvoutřídní škola (nyní mateřská)kam docházeli i děti ze sousedních Popovic. Dalším počinem téhož roku byla sušárna čekanky, která byla roku 1907 združstevněná. Od roku 1979 se zde nachází depozitář Okresního archivu v Hradci Králové. Spolkovou činnost té doby zde reprezentovala Tělovýchovná jednota Sokol a Hospodářsko - čtenářská beseda Palacký, která se starala o kulturní život ve vsi. Během let První republiky v roce 1937 byla postavena budova Kampeličky. Během 2. světové války, nebyl nikdo odtud odveden na nucené práce, protože se obec hlásila jako zemědělská a pro ilegální činnost byl odveden jen jeden občan. Socializace zemědělství v obci započala založením menšinového družstva v roce 1951. Roku 1961 se sloučilo s družstvem v Popovicích a po celou dobu vystupovalo pod jménem JZD Rozkvět se sídlem v Třesovicích.

Vývoj počtu obyvatel

1938 1945 1965 2006
402 381 300 232

Osobnosti

  • Václav Deyl ( 25.3.1905 Třesovice - 19.2.1982 Praha ) prozaik, publicista, autor beletristický a populárně naučných knih pro děti a mládež.( Vlk Ráhú, Živá voda, K ostrovům trpaslíků a další )

Oficiální web obec Třesovice:
www.nechanicko.cz/tresovice

PSČ Třesovice: 503 15

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí