znak Skalice
Skalice

Historie

Obec se nachází v Královéhradeckém kraji, přibližně 7 kilometrů od krajského města Hradec Králové. Leží v nadmořské výšce 242 m n. m. Vesnice se rozkládá po obou stranách Skalického potoka, který středem vesnice protéká a v Hradci Králové ústí do řeky Labe. Celková rozloha katastrálního území činí 8,3 km². Na území obce žilo k 1. lednu 2008 555 obyvatel. Obec se skládá ze tří částí: Skalice, Skalička a Číbuz.

Nejstarší dochovaná zmínka o obci pochází z roku 1143. Název prošel několika změnami. Roku 1143 se obec nazývala Skalica, později Velká Skalice. Původně se jednalo o malou osadu, která se ve 13. století zvětšila díky přistěhovaným německým rolníkům, kteří se časem počeštili. Od 14. stol. se proto nazývala Německou Skalicí. Do roku 1498 se ve Skalici vystřídalo několik pánů, jako například Markvart z Vartenberka nebo Beneš z Choustníku. Od roku 1498 Skalice příslušela až do roku 1849 k panství smiřickému. Roku 1849 se Skalice stala svobodnou obcí a připojeny byly k ní jako osady Skalička a Číbuz, s nimiž měla pak společnou obecní správu. Koncem roku 1872 se Skalička a Číbuz odloučily od Skalice a staly se samostatnými obcemi.

Roku 1880 bylo ve Skalici 66 domů a 515 obyvatel. Roku 1885 byl založen sbor dobrovolných hasičů a byla postavena hasičská zbrojnice. Roku 1890 již bylo ve Skalici 73 domů a 529 obyvatel. V roce 1960 došlo k opětovnému sloučení Skalice a Číbuzi a od 1. ledna 1971 se Skalice sloučila se Skaličkou. Od tohoto roku tvoří tyto tři obce jednotný celek s jednotnou samosprávou. V roce 2004 vstoupila obec do Svazku obcí Mikroregionu Černilovsko.


Oficiální web obec Skalice:
www.skalice.info

PSČ Skalice: 500 03 až 503 43

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí