znak Neděliště
Neděliště

Pamětihodnosti

  • Zámek s kaplí a zámeckým parkem. Zámek byl poškozen v bitvě u Hradce Králové střelbou.
  • Kostel Nanebevstoupení Panny Marie ze 14. století
  • Barokní kříž a pískovcová socha svatého Jana Nepomuckého na návsi z roku 1729
  • Pískovcová Boží muka na okraji vesnice
  • Zbytky dvou tvrzí

Historie

První zmínku o obci Neděliště nalézáme v darovací listině prvního českého krále Vratislava Opatovickému opatství z roku 1073. Další zmínka o obci se dá najít v zakládací listině strahovského kláštera z roku 1143. Po roce 1579 došlo k rozdělení vsi na dvě části: Dolní a Horní, které byly pod různými vrchnostmi. Roku 1882 se spojily obce Horní a Dolní Neděliště v jednu politickou obec, ke sloučení obou katastrů však nikdy nedošlo. Obě části však do roku 1886 měly vlastní místní výbor a starostu i vlastní jmění. Roku 1922 byl do obce z Hradce Králové zaveden elektrický proud. Roku 1996 zde byla provedena plynofikace a roku 1999 sem byl zaveden vodovod z Hradce Králové.


Oficiální web obec Neděliště:
www.nedeliste.cz

PSČ Neděliště: 503 12

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí