Myštěves

Historie

Původní podoba názvu Myštěvsi byla Myslčeves. Podoba jména se však postupně měnila: Myslčoves, Mysličeves, Myslečeves, Mysčeves, Myščeves a nakonec Myšteves .

První údaje o Myštěvsi jsou z roku 1365. V roce 1378 patřila Myštěves zemanu Blahutovi z Myslčovsi (tehdejší název Myštěvse). Je možné, že jeho potomkem byl i Michal z Myštěvsi, který je zde psán roku 1406. Po husitských válkách patřila ves respektive její část v roce 1452 Kunešovi z Petrovic a Myštěvsi. Je pravděpodobné, že v té době byla ves rozdělena na dvory patřící dvěma příslušníkům nižší šlechty. Na počátku 16. století držel ves Jan Otmar z Holohlav, ale po jeho smrti je majetek opět rozdroben mezi jeho syny. Třicetiletá válka způsobila skoro zánik vsi. V roce 1654 je zde v Berní rule zapsán pouze statek Petra z Myštěvsi a sedláci Jiří Horák a Jan Forbelský. Na počátku 18.století patřila Myštěves k panství Skřivany patřící hraběti z Bredy.

Nejvýznamnější památkou na katastru obce je novobarokní zámeček zvaný Blažkovický hrad.


Oficiální web obec Myštěves:
mysteves.novobydzovsko.cz

PSČ Myštěves: 503 52

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí