znak Dobřenice
Dobřenice

Památky v obci

  • Na místě bývalé tvrze byl tehdejšími majiteli Dobřenskými z Dobřenic v roce 1693 postaven barokní zámek, tento zámek byl v roce 1775 za selského povstání vypálen. V roce 1865 byl zámek přestavěn v novoklasicistním stylu. Na zámek přímo navazuje anglický park o rozloze 24 ha s několika vzájemně navazujícími rybníky a mnoha starými stromy.
  • V sousedství zámku stojí kostel svatého Klimenta, barokní stavba z roku 1740 s bohatou vnitřní výzdobou. Na zdech kostela a na hřbitovní zdi u kostela je umístěno několik renesančních náhrobních kamenů.
  • U kostela je hrobka majitelů panství Dobřenských z Dobřenic.
  • Naproti kostelu se nachází barokní fara z roku 1771.
  • V obci a na jejím katastru roste několik památných stromů – Dobřenická lípa, Dobřenický dub, Památný dub v zámeckém parku Dobřenice
  • V polích pod obcí rostl donedávna velký dub, který byl v červnu roku 2002 vyvrácen při vichřici
  • V lese východně od obce u lesní cesty do Rohoznice se nalézá rozpadající ruina loveckého zámečku

Oficiální web obec Dobřenice:
dobrenice.cz

PSČ Dobřenice: 503 25