Chlumec nad Cidlinou

město 5403 obyvatel k 1.1.2014 21,43 km2
znak Chlumec nad Cidlinou
Chlumec nad Cidlinou

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Chlumci nad Cidlinou.
 • Nejstarší památkou ve městě je kostel Sv. Trojice založený ve 12. století a v pozdějších dobách mnohokrát přestavován. Stavba je plochostropá s trojbokým presbytářem a dřevěnou hranolovou věží. Jeho vnitřní výzdoba pochází ze 17. století. Kolem vnějších zdí presbytáře jsou umístěny empírové pomníky z dílny sochaře Suchardy.
 • Hřbitovní kaple v městském parku zvaná Zubatovská byla postavena v polovině 19. století v empírovém slohu.
 • Zámek Karlova Koruna - postaven v letech 1721 - 1723 v barokním slohu stavitelem Františkem Maximiliánem Kaňkou podle plánů G. Santiniho. Jedná se o válcovitou centrální stavbu ke které paprskovitě přiléhají tři křídla čtvercového půdorysu. Zámek tvoří dominantu širokého okolí. Byl postaven na počest císaře Karla VI.
 • Zámecká kaple Panny Marie Sedmibolestné z poloviny 18. století sloužila jako rodinná hrobka Kinských.
 • Děkanský chrám Svaté Voršily na Klicperově náměstí byl založen v roce 1538 ve stylu pozdní gotiky a dokončen roku 1543 ve stylu renesance. Je trojlodní s hranolovou věží a cibulovou bání s trojbokým presbytářem. Trojlodí je sklenuto křížovou klenbou a vnitřní zařízení je po požáru z roku 1774 rokokové.
 • Barokní mariánský sloup z roku 1710
 • Bývalý klášter Loreta - byl vystavěn v letech 1717 - 1719 stavitelem Františkem Maximiliánem Kaňkou v barokním slohu pro piaristy. Uprostřed čtvercového nádvoří stávala Svatá chýše se čtyřmi oltáři. Za Josefa II. byl klášter zrušen, budova převedena ve špitál a po první světové válce na byty. Po roce 1989 byla rekonstruována a v současné době je zde umístěna expozice zemědělského náčiní a historie města.
 • Starý vodní hrad byl ve středověku obehnán dvojím valem, za vlády Pernštejnů byly vybudovány velké zemní bašty. Hrad byl založen nejspíše v průběhu 70.-80. let 15. století za Samuela z Hrádku. V roce 1521 ho koupil Vojtěch z Perštejna který ho velkolepě přestavěl. V roce 1547 hrad získala královská komora, která ho nechala upravit a vystavěla zde pivovar. Za třicetileté války hrál hrad významnou roli a byl poškozen, jeho opevnění bylo posilováno. V dalším vývoji byl hrad změněn na zámek a stal se rezidencí rodu Vchynských. Po roce 1745 hrad vyhořel a nebyl již opravován. Poslední zbytky valů byly rozvezeny v roce 1956.
 • V blízkosti města je umístěna socha rebelujícího sedláka - památník selského povstání v roce 1775.
 • Kaple sv. Jana se nachází při cestě mezi Chlumcem a Mlékosrby v lese Na Luhách.
 • Hřebčín Ostrov byl postaven hraběcí rodinou Kinských jako součástí malebného zámku Karlova Koruna. Hřebčín prošel v roce 2010 rozsáhlou rekonstrukcí.

Historie

Osada a později město bylo založeno na kopci Chlum pravděpodobně někdy v 11. století. První písemná zmínka pochází z roku 1110 u příležitosti bojů Vladislava I. s polským králem Boleslavem III. Křivoústým. Další písemná zmínka pochází z roku 1130, kdy se na zdejší vodní tvrzi vybudované u brodu přes řeku Cidlinu připomínají Zdeslav a Diviš z Chlumce. V roce 1167 je Zdeslav titulován jako purkrabí kouřimský a v roce 1170 jako purkrabí na Žatci.

Když jeho bohatnoucí rod vybudoval v polovině 13. století hrad Český Šternberk, začali se psát ze Šternberka. Šternberkové drželi Chlumec nad Cidlinou do roku 1393. V letech 1400 - 1461 držel Chlumec rod pánů z Bergova, po nich se vystřídali v roce 1469 Samuel z Hrádku, 1472 Vaněk z Valečova, Jan a Vilém z Landštejna do roku 1517. Od roku 1547 do roku 1611 byl Chlumec komorním panstvím. Od roku 1611 patřil Chlumec s přerušením v letech 1618 - 1620 rodu Kinských z Vchynic a Tetova. V roce 1948 byl jim majetek znárodněn a po roce 1989 vrácen v restituci.

Významní rodáci

 • Jaroslav Goll – český historik a medievalista
 • Jan Hanuš – český fotbalista
 • Aleš Hruška – český fotbalista
 • František Oldřich Kinský – český šlechtic, politik a diplomat
 • Radslav Kinský – byl český imunobiolog, zakladatel reprodukční imunologie a třetí český velkopřevor lazariánů
 • Klaret – autor velkého česko-latinského slovníku
 • Václav Kliment Klicpera – český dramatik
 • František Klicpera – český profesor
 • Jiří Krejčí – český fotbalista
 • Karel Kuča - architekt, publicista, výtvarník
 • Antonín Lauterbach – pedagog, spisovatel a divadelník
 • Ivana Loudová – česká hudební skladatelka a pedagožka (8. března 1941)
 • Zdeněk Matějček – byl světově uznávaný psycholog
 • Miroslav Ouzký – český lékař a politik
 • Václav Pilař – český fotbalista
 • Josef Rumler – český básník
 • Jan Říha – pomolog evropského významu
 • Berta von Suttner rozená Kinská – nositelka Nobelovy ceny za mír 1905
 • Ladislav Vízek – český fotbalový internacionál
Panorama města Chlumce nad Cidlinou

Oficiální web město Chlumec nad Cidlinou:
www.chlumecnc.cz

PSČ Chlumec nad Cidlinou: 503 51