znak Vojnův Městec
Vojnův Městec

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Ondřeje
  • Vojnoměstecké zvony (1505, 1536 a 1999); další 3 zvony z let 1925 a 1929 byly zničeny za německé okupace v letech 1941–42
  • kříž u kostela (1835)
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Bývalá radnice a zájezdní hostinec "U Němečků" (autor stavby: Jan Blažej Santini-Aichel)
  • Hřbitovní kaple Sv. Antonína (1885–1887)

Historie

Vojnův Městec patří mezi nejstarší české osady, které vznikly na pomezí Čech a Moravy v první vlně kolonizace zdejších hvozdů podél Liběcké stezky. Za zakladatele se považuje Žďárský cisterciácký klášter. První zmínka o obci se datuje k roku 1293.

Název obce Vojnův Městec se vyvíjela postupně. V první polovině 14. století se osada jmenovala Heinrichsdorf (Jindřichova ves), poté povýšila na městečko Münprech. V dalších letech obýval městečko Vojna ze Štětína. V 15. století získala obec svůj přívlastek „Vojnův“ od posledního majitele Jana Vojny ze Štětí (později z Městce). Jan Vojna také jako jeden z posledních užíval Městeckou tvrz, která pravděpodobně byla vystavena na ochranu Liběcké stezky.

Do dnešní doby se tato tvrz nedochovala.

Městečko bylo také ovlivněno řadou válek. V roce 1643 byla obec vydrancována Švédy. Napoleonovým vojsko v roce 1805 musela obec vyplatit 500 zlatými. Oběti na životech občanů obce přinesla první i druhá světová válka. Na jejich památku je v obci vystaven památník padlých. V městysi zanechal svůj odkaz i Jan Blažej Santini Ajchl, a to stavbou Němečkův hostinec z počátku 18. století.

Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status městyse.

V letech 2006–2010 působil jako starosta Ing. Josef Macek, od roku 2010 tuto funkci zastává Karel Malivánek.

Vývoj počtu obyvatel Vojnova Městce Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006 2014 Počet obyvatel
1345 1402 1362 1418 1436 1321 1407 974 949 856 769 727 707 718 777

Oficiální web městys Vojnův Městec:
www.vojnuvmestec.cz

PSČ Vojnův Městec: 592 22