znak Tři Studně
Tři Studně

Zajímavosti

  • Náměstí EU – nejmenší náměstí na světě
  • zvonička
  • symbolický hrob dirigentky Vítězslavy Kaprálové
  • studánka Barborka
  • malovaný včelín

Historie

Po smrti hospodářského správce novoměstského ditrichštejnských statků Šimon Kratzer ze Schonsberka, který byl roku 1645 zastřelen švédskými vojáky, se řízení panství ujal jeho syn František Maxmilián Kratzer. Ten v přesně nezjištěné době před rokem 1651 dovolil fryšavským hutním dělníkům, pracujících na jeho panství, postavit stavení na pasece "U tří studní" a tyto paseky obdělávat. Roku 1651 zde jež stály tři chalupy a vznikající ves byla zapsána do purkrechtního registeru a chalupníkům byly stanoveny povinnosti vůči vrchnosti. Tato nejstarší část obce byla v oblouku cesty k Fryšavě, kde vyvěral ze tří studánek potůček protékající lesem do rybníka Medlova. Samotný název Tři Studně byl použit až roku 1665. Obec tedy vznikla pozdní horskou kolonizací na novoměstském panství a při něm také již zůstala. V roce 1749 dostala obec vlastní pečeť. Ještě v roce 1991 byla součástí sousední vesnice Fryšavy, dnes je samostatnou obcí.

Krásná příroda v okolí přilákala v minulosti mnoho významných osobností. Básník Miroslav Bureš zde sepsal poemu Otvírání studánek. Také tento kraj poctil svou návštěvou hudební skladatel Václav Kaprál se svou dcerou Vítězslavou Kaprálovou, známou skladatelkou a dirigentkou. Rekreační domek, který si zde rodina Kaprálových postavila, patří do Nadace Českého hudebního fondu.

Rybník Sykovec vznikl mezi lety 1587–1646, je tedy starší než samotná obec.


Oficiální web obec Tři Studně:
www.adisk.cz/tristudne

PSČ Tři Studně: 592 04