Štěpánov nad Svratkou

městys 711 obyvatel k 1.1.2014 10,86 km2
znak Štěpánov nad Svratkou
Štěpánov nad Svratkou

Pamětihodnosti

 • Kostel sv. Petra a Pavla s pozdně románským jádrem (okénko v kněžišti), přestavěný barokně a upravený po požáru z roku 1917. Po přestavbě má kostel i kubistické prvky; vysvěcen byl 1924.
 • Socha svatého Jana Nepomuckého na návsi
 • Kříž
 • Fara

Zajímavosti

Raritou Štěpánova nad Svratkou jsou názvy ulic a částí. Sice se nejedná o názvy oficiální, ale místní jim jinak neřeknou. Cestu tak můžete zahájit na Šumavě, pokračovat přes Slovensko, Balkán až na Tahiti.

U Hamru (dříve zde stával borovecký hamr – odtud název) v roce 1936 stávala první sauna v republice.

V okolí Štěpánova se natáčel seriál Četnické humoresky a americký film Můj obr.

Historie

Štěpánov založil Štěpán II. z Medlova (uváděný v pramenech v letech 1234–1256) zřejmě v 1. polovině 13. století. Na listině olomouckého biskupa Dětřicha pro doubravický klášter z 15. února 1285 je podepsán i farář Heřman ze Štěpánova. Roku 1348 patřil zubštejnskému panství, v roce 1360 k hradu Pyšolci a během 15. století přešel k Pernštejnu. V roce 1483 tvořil zvláštní část panství právě Štěpánov a vesničky Olešnička, Vrtěžíř, Kozlov, Lesoňovice, Koroužné a Švařec. V roce 1544 patřil ke štěpánovské rychtě Borovec, dále Čtyři dvory, Vrtěžíř, Lesoňovice, Koroužné, Švařec a Kobylnice (Nivsko). S označením městečko se u Štěpánova poprvé setkáváme v roce 1551 v pernštejnských sirotčích registrech, povýšen byl ale až v letech 1561–1584. V roce 1598 byla robota změněna na plat.

Štěpánov se postupně stává průmyslovým centrem panství. Od 13. století se zde těžilo stříbro, měď a železná ruda. V 18. století se s dolováním přestalo, i když v letech 1916–1919 se provedly neúspěšné pokusy o znovuobnovení těžby v místních dolech. Střediskem železářství se staly obce Borovec a Olešnička, které se Štěpánovem zcela splynuly. Celkem zde stávali tři vysoké pece (1720–1760; 1761–?; 1862–?). Železářství v Olešničce navázalo v 18. století na starší rozsáhlý hutní komplex, doložený od první poloviny 17. století do prvních let následujícího století v Nedvědici. Roku 1876 byla vysoká pec odstavena a v roce 1952 zbořena. V roce 1814 byl ve Štěpánově vyroben první provozuschopný parní stroj v habsburské monarchii.

Od roku 2010 je starostkou obce PaedDr. Šárka Kunčíková.

Vývoj počtu obyvatel Štěpánova nad Svratkou Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 '2001 2006 2014 Počet obyvatel
1203 1079 1094 1093 1113 1042 1038 819 879 877 772 756 712 701 711

Osobnosti

 • Doc. RNDr. Josip Kleczek DrSc. – astronom
 • MUDr. Antonín Hamsík – akademik, prosefor lékařské chemie
 • Antonín Krejčí – autor sokolských publikací a příruček
 • Marie Alfonsa Špačková – spisovatelka
 • Antonie Říhová – koncertní a rozhlasová pěvkyně
 • Bohumír Halouzka – hudební skladatel, žák J.B.Foerstra
 • RNDr. Adolf Polák – geolog, mineralog
 • pplk. Adolf Jurman – odbojář, navigátor a pobočník velitele 311. bombardovací perutě RAF
 • Jaromíra Knoblochová – akademická malířka, ilustrátorka
 • Jiří Štourač – akademický malíř, ilustrátor
 • Andreas Lorenz (Ondřej Lorenc) – český reprezentant v americkém fotbale

Oficiální web městys Štěpánov nad Svratkou:
www.stepanovnadsvratkou.cz

PSČ Štěpánov nad Svratkou: 592 63 až 593 01