znak Sklené nad Oslavou

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1368.

V letech 2006-2010 působila jako starostka Alena Klusacková, od roku 2010 tuto funkci vykonává Zdenek Haller.

První písemná zmínka o Skleném je uváděna z roku 1368.

Obec Sklené nad Oslavou (dříve také Shlenny, Sklenný, Skleny), katastrálně 650 ha, politicky samostatná, svým charakterem podhorská obec, 10 km SSV od Velkého Meziříčí v okresu Žďár nad Sázavou na silnici křižanovskožďárské v nadmořské výšce 573 m.n.m.

Původ a význam jména obce lze odvodit po dávno zaniklých skelných hutích, na což ukazují jména například „Les hamerský“, „Na stupnikách“, „Spáleniny“ atd. Kolem jsou vrchy výše 555 – 609 m, v katastru obce je 12 rybníků (celkem 45,65 ha), z nichž největší je Velký Sklenský rybník (24,71 ha, první písemná zmínka o něm je z roku 1510). Z celkové uvedené katastrální výměry je 44 % lesní půdy.

Obec se nachází 15 km severně od Velkého Meziříčí a 18 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Polohou na silnici 1. třídy a hlavní železniční trati je obec je snadno dostupná turistům, rekreantům a milovníkům přírody. U rybníků bylo v minulých desetiletích vybudováno několik desítek rekreačních chat a i v intravilánu obce je také více než deset rekreačních objektů. Turisticky a rekreačně je okolí obce zajímavé spoustou krásných rozhledů, lesními procházkami spojených s houbařením, značným počtem rybníků, možnostmi cykloturistiky a běžeckého lyžování.

V současnosti je ve Skleném na Oslavou 96 popisných čísel, z toho je 65 trvale obydlených 231 obyvateli.

V místní dvoutřídní škole se vyučovalo od roku 1887 do r. 1979. V letech 1960 až 1963 byla v obci zbudována kanalizace a v roce 1970 bylo započato s výstavbou skupinového vodovodu. V letech 1972 až 1978 byl postaven kulturní dům s obecním úřadem, místní knihovnou a hasičskou zbrojnicí, v letech 1996-2000 bylo vybudováno dětské hřiště a provedena oprava kapličky, od r. 2004-2008 každoročně je investováno do opravy KD - výměna oken, přestavba sociálního zařízení, vymalování, výměna podlah, nátěry střech, okapů, v roce 2004 byl v této budově zřízen obchod se smíšeným zbožím a v témže roce byla v obci dokončena plynofikace. V roce 2008 bylo rozhodnuto o výstavbě vodovodu, kanalizace a čističky v obci, byly provedeny zkušební vrty (jeden pod hájenkou u potoka a druhy na loučce p. Sedláčkové směrem k hájence, loučku obec odkoupila) s dostatkem zásoby podzemní vody, byl zpracován projekt a vyřizováno stavební povolení, bude podána žádost na dotace 2009.

V roce 2002 byly obci Sklené nad Oslavou přiznány Poslaneckou sněmovnou ČR symboly - prapor a znak obce. Popis znaku: V bílo-modrém děleném štítu nahoře skelná huť (hamr), dole polovina mlýnského kola a uprostřed ve stříbrném poli sklenice. Znak obce vychází z názvu obce. Název obce Sklené (Sklenné, Skleny) je odvozen od zaniklých skelných hutích, což potvrzují i názvy lesů a tratí: Hamerský les, Ve Stupnikách, Hrdlovka, Spáleniny. Z těchto důvodů byla do znaku začleněna skelná huť jako symbol historie a jména obce. V katastru obce se rovněž nachází potok jménem Babačka, na kterém byl vybudován rybník Babák a Babákův mlýn. Trati se zde jmenují Na Brejlích, Na Tálcích a U Babáka. Z těchto důvodů byla do znaku obce začleněna barva modrá symbolizující vodu a polovina mlýnského kola symbolizující pradávný Babákův mlýn. Roku 1965 byl ustanoven název obce Sklené nad Oslavou z důvodu odlišení od obce Sklené (u Žďáru nad Sázavou). Oslava je řeka, do které se Babačka vlévá, a proto je nepochybně zastoupená modrá barva jako symbol vody. Uprostřed znaku je symbol sklenice na stříbrném poli, což je symbol staré obecní pečeti, která měla nápis: „GEMEINDE SIEGILL SKLENI 1832“ se znakem sklenice.

V současné době jsou ve Skleném tyto firmy: Kment, s. r. o. AUTODÍLY Kment, s. r. o. Radek Holoubek s.r.o - brány,ploty, zámečnické práce Kujal Mir. Zemní práce, autodoprava 28 drobných živností zabývající se nejrůznějšími činnostmi jeden soukromě hospodařící rolník.

Vývoj počtu obyvatel Skleného nad Oslavou Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 Počet obyvatel
317 311 284 302 307 323 272 256 260 237 230 247 231 233

Oficiální web obec Sklené nad Oslavou:
www.sklenenadoslavou.cz

PSČ Sklené nad Oslavou: 591 01