Sirákov

Pamětihodnosti

  • Kaple Panny Marie – pseudoslohová, postavena v letech 1880 – 1882 z výtěžku dobročinných sbírek. Uvnitř kaple se nachází pseudorokokový oltář.
  • Pomník padlým – stojí u kaple, byl postaven v roce 1926 na počest 16 zdejším obětem první světové války.

Historie

Nejstarší písemná zmínka pochází ze soudního sporu z roku 1319, ve kterém vedli spor Vikard z Polné s loupeživými Billungem ze Žumberka a Bohuňkem z Popovic. V listině vydané 6. dubna 1356 Čeněk z Lipé postoupil Sirákov, Polnou a dalších 13 vesnic Ješkovi z Pirkštejna, od té doby se Sirákov stal na dlouhá staletí součástí polenského panství a měl i stejné majitele. V roce 1828 postavili v obci školní budovu, ve které se učilo až do roku 1977 (1. – 4. třída), od té doby dojíždějí do školy v Nížkově.

2. září 1874 obec postihl velký požár, který zničil skoro celou vesnici, podařilo se zachránit pouze školní budovu stojící uprostřed návsi. V roce 1923 další oheň zlikvidoval dvě třetiny vsi.

Mezi lety 1869-1880 spadal Sirákov pod okres Polná, v letech 1880-1950 pod okres Německý Brod (později Havlíčkův) a od roku 1950 pod okres Žďár nad Sázavou. V letech 1980 - 1990 Sirákov patřil pod MNV Nížkov.

V letech 2006-2010 působil jako starosta Petr Jaroš, od roku 2010 tuto funkci zastává Aleš Neubauer.


Oficiální web obec Sirákov:
www.sirakov.cz

PSČ Sirákov: 592 12