Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1462.

První písemnou zmínku o obci Račice nalezneme ve druhém žďárském urbáři z roku 1462. Vesnice vznikla na území žďárského cisterciáckého kláštera pravděpodobně až jeho vlastní kolonizační činností patrně v 1. polovině 15. stol. a zůstala u něj až do jeho zrušení. Již před tím zde ale vznikl klášterní hospodářský dvůr – tzv. grangie. Ve třetím žďárském urbáři z roku 1483 se dovídáme, že dvůr byl klášterem prodán Mikuláši z Račic. V roce 1667 dostala obec pečeť, ve znaku má raka. Po zrušení žďárského kláštera v roce 1784 převzal jeho majetek náboženský fond. Račice se následně staly součástí radešínského panství, které v roce 1826 koupil František Schneider. Od roku 1850 do roku 1867 byly Račice osadou obce Horní Bobrová, od roku 1976 byly přičleněny k Dlouhému a od roku 1980 k Bobrové. V roce 1990 se obec opět osamostatnila.

Název obce vznikl pravděpodobně připojením přípony –ice k základu slova rač – místnímu názvu pro strmý svah, roklinu.

V Račicích (čp. 1) se narodil akademický malíř a profesor Emil Moser (1826-1916).

Vývoj počtu obyvatel Račic Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 Počet obyvatel
143 156 147 156 160 148 128 107 92 76 61 53 53

Oficiální web obec Račice:
www.racice.net

PSČ Račice: 592 55