znak Dolní Rožínka
Dolní Rožínka

Pamětihodnosti

  • Zámek Dolní Rožínka
  • Hájenka Mitrovských – nyní už jen zřícenina
  • Kaple s hrobkou, v lese
  • Obelisk v lesoparku Templ
  • bývalá zámecká sýpka - dnes strašidelný zámek Draxmoor

Galerie

  • Obecní úřad a knihovna

  • Strašidelný zámek Draxmoor

  • Egyptský obelisk v parku Templ

  • Těžní věž dolu Rožná I

Historie

Nejstarší zmínka o obci Dolní Rožínka, dříve zvané také jako Zámecká Rožínka, pochází z roku 1349. Nejprve se majitelé obce (drobná šlechta) často střídali, ale roku 1503 odkoupil Dolní Rožínku Vilém z Pernštejna. Pánům z Pernštejna patřila obec v letech 1503 – 1589. Roku 1589 byla Janem z Pernštejna zastavena a o 7 let později prodána. Nový majitelé se často střídali, až obec v roce 1731 koupil Arnošt Matyáš Mitrovský z Nemyšle. V držení tohoto rodu zůstala většina místních pozemků až do roku 1945.

20. století

Velmi důležitým okamžikem pro rozvoj obce se ukázal být objev ložisek uranové rudy v 50. letech 20. století. Díky rozvoji těžby došlo k výstavbě celého nového sídliště s obchodním centrem, dále byl postaven komplex ředitelství uranových dolů a také areál závodu Dopravy a mechanizace a kovovýroby.


Oficiální web obec Dolní Rožínka:
www.dolni-rozinka.cz

PSČ Dolní Rožínka: 592 51